CNSH Nông nghiệp
QTL đa tính trạng điều khiển cùng một lúc số bông và ngày trổ bông của lúa mì
(link.springer.com/ - 29/06/2020):

Ba QTLđa tính trạng (pleiotropic) điều khiển cùng một lúc tính trạng số bông và ngàytrổ bông đã được xác định, với FT-A1 đượcxem như là một gen ứng cử viên đối với QTspn/Hd.cau-7A. Tính trạng sốbông và tính trạng ngày trổ bông (HD) có vai trò chủ chốt trong quyết định năngsuất hạt lúa mì, thích nghi rộng đối với ngoại cảnh. Công trình khoa học này sửdụng quần thề con lai cận giao tái tổ hợp (RILs) từ tổ hợp lai giữa giống Yi5029(5029) và giống Nongda4332 (4332) để xây dựng một bản đồ QTL  phân giảicao, rồi xác định QTL liên quan đến tổng số hoa trên một bông (TSPN), số hoathu tinh trên một bông (FSPN), tỷ lệ hạt lép trên bông (SSPN) và ngày trổ bôngHD. Có tất cả 22 QTL ổn định đối với những môi trường thí nghiệm khác nhau,điều khiển tính trạng TSPN, FSPN, SSPN và HD. Đáng chú ý là có 3 vùng QTL mangtính chất đa tính trạng (pleiotropic) đối với TSPN và HD được tìm thấy, chúngđịnh vị ở nhiễm sắc thể 2A, 7A và 7D. QTL liên quan đến TSPN và HD trên nhiễmsắc thể 7AS được ký hiệu là QTspn/Hd.cau-7A.Gen ứng cử viên FT-A1 địnhvị trên vùng của QTspn/Hd.cau-7A có một chỉthị SNP (T–G) nằm trong exon thứ ba, đây có thể là nguồn gốc của sự đa dạng vềsố hoa trên bông lúa và thời gian trổ bông khác nhau giữa hai bố mẹ. Hơn nữa,người ta đã phát triển chỉ thị phân tử dùng trong PCR có thuật ngữ chuyên mônlà semi-thermalasymmetric reverse PCR (STARP), để phântích sự phân bố địa lý và sự tiến hóa của những alen FT-A1 (Thoặc G). Kết quả nghiên cứu này góp phần vào kiến thức hiểu biết của chúng tađối với những cơ chế phân tử của 4 tính trạng nông học quan trọng (TSPN, FSPN,SSPN và HD). Kết quả còn cung cấp cho chúng ta cách nhìn sâu hơn về tương quandi truyền của tính trạng số bông và ngày trổ cây trong cây lúa mì.

 

 
Tin tức khác
Genome phác thảo của Oryza rufipogon và O. longistaminata
Di truyền chiếu cao cây lúa thông phân tích qCL1.2 – gen mới của cách mang xanh
Chỉnh sửa gen theo hệ thống CRISPR Cas9 cho cây đơn tử diệp
Gen kháng bệnh đốm lá cây đậu phụng (Arachis hypogaea L.) thông qua phân tích GWAS
Di truyền tính kháng bệnh rỉ sắt của lúa mì và lúa mạch
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 48
Tổng số lượt truy cập: 1933284
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn