Tin quốc tế
Di truyền các tính trạng năng suất và thành phần năng suất của cây lúa mì
(link.springer.com/ - 29/06/2020):

Atlasdi truyền, những QTL đáng tin cậy và những gen ứng cử viên  của tính trạngnăng suất và thành phần năng suất cây lúa mì đã được hình thành, mở ra một nềntảng vững chắc cho kỹ thuật dòng hóa gen dựa trên bản đồ di truyền (map-basedgene cloning), và tìm ra những cơ chế điều tiết năng suất lúa mì. Tìm kiếm mỏgen (allele mining) hay tìm kiếm những loci di truyền là thách thức lớn do bảnchất tính trạng này là số lượng, đa gen, chịu ảnh hưởng lớn bởi ngoại cảnh, cómối tương quan vô cùng phức tạp giữa các tính trạng quy định năng suất hạt YCT (yieldcomponent traits). Rất nhiều loci di truyền có liên quan đến năng suất lúa mìđã được người ta xác định, những cấu trúc di truyền của nó và những loci chủchốt để chọn lọc vẫn chưa được biết rõ ràng. Tiềm năng năng suất lúa mì có thểđược xác định bởi 3 tính trạng quy định năng suất, đó là: khối lượng 1.000 hạt,số hạt / bông, và số bông. Người ta giới thiệu tóm lược các loci di truyền cóliên quan đến YCT nhờ kỹ thuật lập bản đồ QTL, kỹ thuật phân tích “association”và dòng hóa gen trên cơ sở mức tương đồng di truyền (homology-based genecloning). Các loci chủ lực xác định những tính trạng nông học có liên quan đếnnăng suất, ví dụ như thời gian trổ bông và chiều cao cây, bao gồm trong kết quảphân tích mang tính chất so sánh với YCT. Người ta tích hợp những loci chínhliên quan đến năng suất, loci ấy định vị trên những nhiễm sắc thể nhất định,người ta xem xét luôn bản đồ vật lý (kích thước theo kb thay vì khoảng cáchcM). Để xác định loci ổn định đối với YCT, người ta sử dụng chùm gen rất giàuQTL bao gốm tất cả  58 QRC (QTL-rich clusters) phân bố trêncác nhiễm sắc thể. Các gen ứng cử viên của từng QRC cũngđược dự báo theo phần mềm gene annotation (chúthích cấu trúc gen) của hệ gen tham chiếu cây lúa mì. Người ta dựa vào nhữngthông tin trước đó về sự chính xác của các gen ấy, trong từng loài củaTriticeae. Sau cùng, người ta đề nghị một lộ trình kỹ thuật để tận dụng nhữngthuận lợi của kết quả này để dòng hóa gen đích, chọn giống nhờ chỉ thị phân tửvà xác định các cơ chế điều tiết gen liên quan đến năng suất lúa mì.

 

 
Tin tức khác
Australia nghiên cứu sản xuất bông nhiều màu sắc để bảo vệ môi trường
Di truyền lúa chống chịu lạnh nhờ qLTG3-1
Sinh trưởng chậm đóng vai trò quan trọng cho cảm biến lạnh ở thực vật
Đột biến định hướng tại chỗ trên lúa mì thông qua cảm ứng đơn bội bởi ngô
Các nhà khoa học sử dụng CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa một nucleotide ở lúa gạo
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 10
Tổng số lượt truy cập: 1933224
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn