Tin trong nước
SỬ DỤNG ENZYME PAPAIN THỦY PHÂN PROTEIN MÁU CÁ TRA DÙNG LÀM MÔI TRƯỜNG NUÔI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS
(tapchikhoahocnongnghiep.vn/ - 26/06/2020):

Sảnphẩm thủy phân từ máu cá tra đã được sử dụng làm môi trường dinh dưỡng nitơnuôi chủng vi khuẩn Bacillus subtilis. Các chỉ số động học Vmax = 2,532 μmoltyrosine/phút; Km = 1,201 g/mL với độ tin cậy R2 = 0,986; tỷ lệ enzyme/cơ chất(E/S) là 1,2 mg enzyme/0,598 g protein. Các điều kiện thủy phân thích hợp củaenzyme papain đối với tyrosin và axit amin cao nhất là ở 550 C, pH 7,5; 240phút. Hiệu suất thủy phân của tyrosine theo enzyme/cơ chất là 76,617%, hiệusuất đạm amin theo phương ortho-phthaldialdehyd (OPA) của enzyme/cơ chất là70,91% sau 240 phút. Sau đó, dịch thủy phân protein máu cá tra được sấy phun ở180°C. Sau khi sấy khô, độ ẩm và hoạt độ nước (aw) của sản phẩm lần lượt là6,05% và 0,55. Thành phần axit amin của protein thủy phân đã chứng tỏ nó cótiềm năng ứng dụng làm nguồn nitơ trong môi trường nuôi vi khuẩn Bacillussubtilis. Nghiên cứu so sánh với môi trường chứa các nguồn nitơ khác nhau chothấy nguồn dinh dưỡng thủy phân từ máu cá tra làm môi trường nuôi vi khuẩnBacillus subtilis tốt hơn peptone thương mại.

 

 
Tin tức khác
Đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn đối kháng nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy tới khả năng sinh tổng hợp INDOLE-3-ACETIC ACID của vi khuẩn Bacillus sonorensis LĐ18
Sửa đổi quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY SÓI RỪNG (Sarcandra glabra) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ
XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Clostridium perpringens PHÂN LẬP TỪ ĐÀ ĐIỂU
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 19
Tổng số lượt truy cập: 1990498
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn