Tin trong nước
ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG LÚA MANG GEN MÙI THƠM (Oryza sativa. L)
(tapchikhoahocnongnghiep.vn/ - 26/06/2020):

Nghiêncứu này áp dụng bản đồ GGT từ quần thể F7 trên tổ hợp lai OMCS2000/KhaoDawmali105, mang gen thơm thông qua ứng dụng chỉ thị phân tử để cải tiến giống lúathơm. Trong quần thể OMCS2000/KhaoDawmali 105 đã ghi nhận có gen lặn phân lyvới tỷ số (3:1) trên quần thể F2 và F3. Có sự đa hình với hai chỉ thị RM223 vàRM 3459 trên nhiễm sắc thể số 8. Kết quả này có được nhờ sử dụng 21 chỉ thịphân tử trên nhiễm sắc thể số 8, khoảng cách di truyền từ 0-56 cM. Các cá thểcon lai được lựa chọn phải mang gen đồng hợp trội trên vùng nhiễm sắc thể với 4dòng có 100% vùng gen trùng hợp với cá thể bố (Khao Daw Mali 105), mang gen mụctiêu mùi thơm nhờ GGT. Các cá thể được chọn có mùi thơm là: dòng 19 (F2-4-6-16-1-7-19); dòng 20 (F2-17-1-16-19-8-20); dòng 29 (F2 -18-3-1-8-106- 29);dòng 31(F2-31-7-8-38-10-31). Năng suất ghi nhận có dòng 29 (F2 -18-3-1-8-106-29) cho năng suất cao nhất có ý nghĩa so với đối chứng. Do đó, kết quảnày

 

 
Tin tức khác
Khảo sát sự phân hủy toluene và chlorotoluene bởi vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 cố định trong alginate
Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên (Asarum glabrum Merr.)
Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetat của lá cây Dây lửa ít gân (Rourea oligophlebia Merr.)
SỬ DỤNG ENZYME PAPAIN THỦY PHÂN PROTEIN MÁU CÁ TRA DÙNG LÀM MÔI TRƯỜNG NUÔI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS
Hiện trạng sử dụng cây trồng chỉnh sửa gen trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 36
Tổng số lượt truy cập: 1910129
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn