CNSH Nông nghiệp
Hệ thống truyền tín hiệu khi cây bị stress phi sinh học
(pnas.org/ - 26/06/2020):

Stress do ngoại cảnh bất lợi như nóng, khô hạn, mặn, đặc biệt làkhi chúng kết hợp với điều kiện ánh sáng cực trọng có thể tác động rất xáyu đếnkinh tế và xã hội. Kiến thức của chúng ta về ảnh hưởng của những stress như vậycho từng đối tượng cây trồng khá rộng; nhưng chúng ta biết rất ít về cơ chế làmthế nào cây thích ứng được loại hình stress theo kiểu kết hợp nhiều thứ nhưvậy. Ở đây, các tác giả của công trình khoa học này cho rằng: cây có khả năngtích hợp nhiều hệ thống truyền tín hiệu khác nhau ở mức độ tại chổ hay mức độhệ thống. Người ta chứng minh rằng phần đặc biệt của cây là mức độ nhạy cảm vớistress khi xảy ra hai loại hình  sẽ tạo ra khác biệt đáng kể là cây sẽphải thích ứng như thế nào cho nhanh và hiệu quả. Kết quả này là điểm sáng đểgiải thích câu hỏi ấy. Điều kiện ngoại cảnh cực đoan, như nóng, mặn, và thiếunước, tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng và năng suất, gây ra sự suy sụp hoàntoàn hệ sinh thái. Tín hiệu được truyền trên cơ sở kích thích bởi stress và sựthích nghi mang tính chất hệ thống đóng vai trò cực kỳ then chốt để cây sốngsót trong giai đoạn cây bị stress. Nghiên cứu gần đây cho thấy: để phản ứng lạivới một stress phi sinh học đơn độc, tại một lá nào đó, cây phải cần một phảnứng có tính chất hệ thống và tính chất đặc thù của stress ấy. Nó bao gồm sựthích ứng với điều kiện khí hậu cực đoan với nhiều phân tử TF chuyên biệt chostress chuyên biệt cộng thêm các chất biến dưỡng cần thiết, giống như phản ứngcủa khí khổng của toàn cây chuyên biệt cho một stress nào đó. Tuy nhiên, bảnchất tự nhiên của cây thường bị khống chế bởi một phồi hợp nhiều loại hìnhstress cùng một lúc, mỗi thứ có một phản ứng kích hoạt riêng biệt nhau, đặt ramột câu hỏi mới cho sinh học thực vật: liệu cây trồng có khả năng tích hợp haitín hiệu cùng một lúc hay không? Các tác giả chứng minh rằng: cây có thể tíchhợp hai tính hiệu để truyền đi cùng một lúc khi stress thuộc dạng đa stress.Bản chất cây kích hoạt bởi những stress khác nhau ấy (i.e., cùng một lúc hay ởcác cơ quan khác nhau trong cây) làm ra một khác biệt đáng kể nhanh hơn và hiệuquả hơn để cây kích hoạt tín hiệu ROS mang tính hệ thống (reactive oxygenspecies); transcriptomic, kích thích tố, và phản ứng đóng mở khí khổng; giốngnhư thích nghi thời tiết của cây. Đây là kết quả có tính chất soi đường về kếthợp stress với sự sống của cây trên những điều kiện strss phi sinh học khácnhau xảy ra cùng một lúc. Bài viết nêu tổng quát vai trò chủ chốt của tín hiệusystemic ROS trong phản ứng với kiểu hình đa stress của cây trồng

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 23
Tổng số lượt truy cập: 2008995
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn