CNSH Nông nghiệp
THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN TĂNG NĂNG SUẤT HẠT AtBBX32 PHÂN LẬP TỪ CÂY Arabidopsis thaliana
(tapchikhoahocnongnghiep.vn/ - 16/06/2020):

Nghiêncứu tạo cây trồng chuyển gen tăng năng suất là một trong những giải pháp đemlại hiệu quả cao nhằm đáp ứng yêu cầu về lương thực và biến đổi khí hậu hiệnnay. Gen AtBBX32 là một thành viên của nhóm B-Box protein có khả năng tăng năngsuất hạt và được chứng minh có tính ứng dụng cao. Trong bài báo này đã tiếnhành phân lập gen AtBBX32 có kích thước 678bp bằng PCR sử dụng cặp mồi AtBX32-XbaIFvà AtBX32- SacIR. Gen AtBBX32 sau đó được tách dòng trong tế bào E. coli DH5avà được kiểm tra bằng phương pháp PCR, enzyme giới hạn và giải trình tự gen.Kết quả cho thấy gen AtBBX32 đã tách dòng thành công có độ tương đồng 100% sovới trình tự trên ngân hàng gen NCBI (mã số NM_113009.3). Kết quả kiểm tra bằngxử lý enzyme giới hạn và giải trình trự gen chỉ ra rằng gen AtBBX32 được gắnthành công vào vector chuyển gen pCKLSL dưới sự điều khiển của promoter TP. Cấutrúc vector chuyển gen pCKLSL::TPp - AtBBX32 được đưa vào tế bào vi khuẩnEHA105 phục vụ cho chuyển gen ở cây trồng. Từ khóa: Arabidopsis, AtBBX32,chuyển gen, thiết kế, vector.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 23
Tổng số lượt truy cập: 2008996
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn