CNSH Nông nghiệp
Bản đồ phân giải cao NGS quy định tính trạng kích thước quả dưa lưới Cucumis melo
(link.springer.com/ - 16/06/2020):

 

Dưa lưới là loài cây trồng quan trọng biểu thị sự biến thiênrộng đối với tính trạng hình thái của quả dưa mà tính trạng ấy là nền tảng chobản đồ di truyền. Trong kỷ nguyên sau genomics, mối liên kết giữa bản đồ ditruyền (genetic maps) và tổng hợp hệ gen mang tính chất vật lý (physical genomeassemblies) là chìa khóa để hình thành bản đồ QTL dẫn đến kỹ thuật gene cloningvà các mục đích chọn tạo giống khác. Ở đây, người ta sử dụng quần thể bao gồm164 dòng cận giao tái tổ hợp (RILs) cây dưa lưới theo phương pháp GBS(genotyping-by-sequencing), người ta cấu trúc và so sánh bản đồ theo trình tựDNA có độ phân giải cao và bản đồ tái tổ hợp trên cơ sở liên kết, so sánh chuỗitrình tự DNA (aligned) với genome dưa lưới tham chiếu. Kết quả phân tích chothấy: biến thiên trong hệ gen (genome-wide variation) ở tấn suất tái tổ hợpnhất định và vùng mục tiêu của bản chất đồng tuyến bị đột phá (disruptedcollinearity) giữa hai quần thể hệ gen nghiên cứu và quần thể hệ gen thamchiếu. Đánh giá quần thể trong 3 năm liên tục về tính trạng kích cỡ trái dưa vàdạng hình trái dưa cũng như hình thái lưới (rind netting). Bốn QTLs được tìm thấyquy định kích cỡ trái. Chúng hoạt động theo kiểu tác động gen có tính cộng(additive manner), trong khi đó, tương tác gen không alen rất có ý nghĩa(epistatic interaction) được tìm thấy giữa hai loci trung tính (neutral loci)đối với tính trạng ấy. Kích cỡ trái dưa biểu thị tính chất ưu thế hơn bố mẹ(transgressive segregation). Điều này giải thích  bởi hoạt động của bốnQTLs, cộng với đóng góp của những alen của bố mẹ. Tính chất phức tạp của tínhtrạng hình thái lưới đan trên quả được chứng minh trên tập đoàn giống dưa lướivới 177 mẫu giống khác nhau rất đa dạng. Phân tích tính trạng này trong quầnthể RILs, từ một tổ hợp lai của giống trái trơn láng với giống có lưới dầy, xácđịnh tính chất phức tạp (intricacy) của tính trạng này và sự đóng góp thêm nữacủa một locus chủ lực cộng với nhiều QTLs tương tác với nó. Tính trạng này đượcđiều khiển bởi QTL định vị trên nhiễm sắc thể 2 đồng vị trí với  kếtquả  mà hai quần thể bổ sung trên đã ghi nhận, chỉ ra tiềm năng trong chọngiống – xác định gen chủ lực điều khiển tính trạng này.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 15
Tổng số lượt truy cập: 2008983
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn