CNSH Nông nghiệp
Gen mới kháng bạc lá xa-45(t) trong giống lúa trồng O. sativa và O. glaberrima
(link.springer.com - 02/03/2020):

Gen kháng bệnh bạc lá lúa thể lặn mới được tìm thấy là xa-45(t) được xácđịnh từ nguồn giống lúa trồng châu Phi là Oryza glaberrima - số mẫu giống IRGC 102600B,được chuyển thành công sang lúa trồng châu Á O. sativa, rồi được định vị trên bản đồ ditruyền, nhiễm sắc thể 8, trên vai dài, theo phương pháp trình tự ddRAD. QTL nàyđược xác định trên vùng có độ lớn phân tử 80 kb theo hệ tham chiếu hệ gengiống lúa Nipponbare IRGSP-1.0 và có tất cả 9 gen ứng cử viên. Chỉ thị phân tửSTS được thiết kế từ locus LOC_Os08g42410 cho thấy có tính chất đồngphân ly (co-segregating) với tính trạng kháng bệnh, nó sẽ là chỉ thị hữu íchcho chiến lược MAS trong chọn giống lúa kháng bệnh bằng gen lặn này. Bệnh bạclá lúa (bacterial blight) do vi khuẩn Xanthomonasoryzae pv. oryzae,là một trong những trở ngại chủ yếu cho sản xuất lúa ở Đông Nam Á. Cho dù ngườita đã tìm thấy 44 gen kháng bệnh BLB từ nguồn gen lúa trồng cũng như loài lúahoang, nhưng tính kháng bệnh bền vững vẫn luôn luôn là thách thức cho nhà chọngiống vì bản chất đồng tiến hóa giữa ký sinh và ký chủ, hơn nữa bệnh này khôngcó thuốc hóa học để quản lý nó. Ở đây, các tác giả đã tiến hành thực hiện bảnđồ di truyền có mức độ phân giải cao một gen lặn mới, điều khiển tính khángbệnh BLB, ký hiệu là xa-45(t) từ mộtdòng du nhập gen kháng từ giống lúa trồng châu Phi Oryza glaberrima,số mẫu giống IRGC 102600B. Dòng du nhập gen kháng ấy được laivới giống lúa nhiễm bệnh thuộc loại hình indica giống cv. Pusa 44 để phát triển quần thểcon lai F2 và F2:3 phục vụnghiên cứu di truyền và lập bản đồ gen kháng. Nghiên cứu di truyền cho thấy đâylà một gen lặn đơn điều khiển tính kháng với Xanthomonas pathotype số 7. Bản đồ liên kết mậtđộ cao được xây dựng bằng phương pháp “double-digest restriction-associated DNAsequencing” của 96 cá thể F2 và bố mẹ.Bản đồ QTL xác định được một locus chủ lực định vị trên vai dài của nhiễm sắcthể 8 với giá trị LOD là 33.22 giữa chỉ thị SNP “C8.26737175 - C8.26818765”.Chỉ thị “peak marker” C8.26810477 giải thích được 49.8% biến thiên kiểu hình vàđịnh vị tại 202.90 cM trên bản đồ liên kết. Chính  locus chủ lực nàyquét trên một đoạn phân tử có kích thước 80 kb theo cơ sở dữ liệu thamchiếu “hệ gen của giống lúa Nipponbare” mã số IRGSP-1.0 – bao gồm 9 gen ứng cửviên. Một chỉ thị STS đồng phân ly được thiết kế từ locus LOC_Os08g42410 phụcvụ đắc lực cho thẩm định du nhập thành công gen mới này vào giống lúa cao sản.Xem: https://link.springer.com/article/10.1007/s00122-019-03501-2

 

 
Tin tức khác
Genome phác thảo của Oryza rufipogon và O. longistaminata
Di truyền chiếu cao cây lúa thông phân tích qCL1.2 – gen mới của cách mang xanh
Chỉnh sửa gen theo hệ thống CRISPR Cas9 cho cây đơn tử diệp
Gen kháng bệnh đốm lá cây đậu phụng (Arachis hypogaea L.) thông qua phân tích GWAS
Di truyền tính kháng bệnh rỉ sắt của lúa mì và lúa mạch
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 32
Tổng số lượt truy cập: 1933247
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn