CNSH Nông nghiệp
Gen kháng bệnh đốm lá cây đậu cowpea
(link.springer.com - 11/02/2020):

Bệnh đốm lá nâu có tên tiếng Anh là Cercospora leaf spot (CLS)do nấm Cercospora canescens gâyra, đây là bệnh rất quan trọng cho sản xuất cây đậu cowpea (Vigna unguiculata).Một nghiên cứu trước đó đã sử dụng quần thể con lai F2  [CSR12906 (nhiễm) × IT90K-59-120(kháng)] rồi xác định QTL chủ lực điều khiển tính kháng có tên là qCLS9.1. Theonghiên cứu này, người ta thực hiện “fine mapping” và xác định gen ứng cử viêntừ qCLS9.1 vớiquần thể con lai F3:4 bao gồm 699 cá thể lấttừ hai cá thể đang phân ly của F2:3 tại vùngchứa qCLS9.1 thuộcquần thể gốc. Kỹ thuật “fine mapping” làm thu hẹp vùng giả định qCLS9.1 để xemxét tính kháng bệnh trong khu vực 60.6-Kb định vị ờ nhiễm sắc thể 10. Có haigen được chú thích (annotated) trong vùng có kích thước 60.6-Kb; Vigun10g019300 mãhóa “NAD-dependent malic enzyme 1” (NAD-ME1) và Vigun10g019400 mãhóa “dynamin-related protein 1C” (DRP1C). Phân tích trình tự DNA có 12 chỉ thịSNPs trong chuỗi trình tự mã hóa (CDS) và vùng “5′ untranslated region”thuộc Vigun10g019300 và2 chỉ thị SNPs của hộp TATA thuộc Vigun10g019400.Ba chỉ thị SNPs làm thay đổi amino acid trong phân tử NAD-ME1 thuộc CSR12906,N299S, S488N và S544N. Phân tích dự đoán protein cho kết quả S488N thuộcCSR12906 có thể có ảnh hưởng làm mất chức năng của NAD-ME1. Kết quả phân tíchthể hiện gen cho thấy IT90K-59-120 và CSR12906 phản ứng với nấm C. canescens vớicác thể hiện khác nhau trong gen Vigun10g019300 vàgen Vigun10g019400.Phối hợp cả hai, kết quả cho thấy rằng gen Vigun10g019300 và Vigun10g019400 lànhững ứng cử viên cho tính kháng bệnh đốm lá nâu của đậu cowpea IT90K-59-120.

 

 
Tin tức khác
Khai thác gen bất dục đực msc-2 của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Nhóm nghiên cứu quốc tế tìm thấy các gen liên quan đến tính kháng bệnh gỉ sắt ở lúa mạch
Gen OsAAA-ATPase1 mã hóa SA khi bị nấm đạo ôn tấn công
Chỉnh sửa bộ gen không có gen chuyển trong cây cà chua và khoai tây bằng cách sử dụng Agrobacterium (CRISPR / Cas9 Cytidine)
Gen mới kháng bạc lá xa-45(t) trong giống lúa trồng O. sativa và O. glaberrima
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 88
Tổng số lượt truy cập: 1742466
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn