CNSH Lâm nghiệp
Nghiên cứu gen trong sinh tổng hợp triterpenoid của cây gỗ birch
(Isaaa.org - 25/11/2018):

Cây gỗ bu lô có tên tiếng Anhlà birch, tên khoa học là Betula platyphylla, chứahàm lượng triterpenoids, mà chất này được xem như chất chống HIV và hoạt tính chống khối u. Tuy nhiên, số lượng chất triterpenoids tự nhiên rất thấp,chất tổng hợp rất đắc tiền. Những yếu tố phiên mã TFs, ví dụ như bHLH (basic helix-loop-helix), cókhả năng điều hòa chu trình biến dưỡng này, và cải tiến năng suất. Như vậy, cácTFs có khả năng cải tiến năng suất chất triterpenoids của cây gỗ Birch. Nhómnghiên cứu của Jing Yin thuộc ĐH Northeast Forestry, Trung Quốc đã nghiên cứuhai gen BpMYC4 và BpbHLH9, chúng mãhóa protein “bHLH transcription factors” trong cây gỗ birch. Sự thể hiệngen BpMYC4 và BpbHLH9 tănglên trong nghiệm thức xử lý abscisic acid, methyl jasmonate, và gibberellin;trong khi đó, nó giảm xuống trong nghiệm thức xử lý “ethephon”. Gen BpbHLH9 sau đócho gắn vào  một promoter cải tiến và cho du nhập vào hệ gen câybirch. So với cây nguyên thủy, cây transgenic thể hiện sự điều tiết gentheo kiểu UP đối với các gen có liên quan đến chu trình sinh tổng hợptriterpenoid. Xem BMC Plant Biology.

 

 
Tin tức khác
Giải trình tự hệ gen cây óc chó
Brassinosteroids điều tiết sự hình thánh vách tế bào thứ cấp trong cây poplar
Receptor trong hệ miễn dịch cây cà chua “Ve1” liên quan đến tính kháng bệnh “Verticillium” lệ thuộc vào Ave1 trong cây thuốc lá và bông vải
Xác định phân tử “regulator” của sinh tổng hợp phenylalanine trong cây Thông
SỰ THỂ HIỆN MẠNH MẼ CỦA HBERF-IXC5 LÀM TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VỚI STRESS PHI SINH HỌC VÀ TẠO RA MŨ CAO SU
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 124
Tổng số lượt truy cập: 1738106
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn