CNSH Lâm nghiệp
Xác định phân tử “regulator” của sinh tổng hợp phenylalanine trong cây Thông
(Isaaa.org - 25/11/2018):

Sự điều hòa chất biến dưỡng “phenylalanine” rất quan trọng, đặcbiệt là cây thông, loài thực vật đa niên, sử dụng một nguồn rất lớn carbontrong gỗ thông. Theo nghiên cứu này, María Belén Pascual và ctv. thuộcUniversitario de Teatinos, Tây Ban Nha  đã nghiên cứu loài thông “maritimepine”, tên khao học là Pinuspinaster, họ tập trung vào yếu tố phiên mã PpNAC1. Họ thấy rằng đâylà một phân tử “regulator” chính của “phenylalanine”. Gen PpNAC1 biểuhiện ở mô gỗ thứ cấp (secondary xylem) và ở gỗ nén (compression wood) cây thôngtrưởng thành. Làm câm gen PpNAC1 trongcây P. pinaster chokết quả làm thay đổi các thành phần mạch gỗ thân và xuất hiện sự điều tiết gentheo kiểu DOWN đối với rất nhiều gen  có liên quan đến sinh tổng hợp thànhtế bào. Phân tích sâu hơn cho thấy: gen PpNAC1 cóthể tăng cường hoạt động thể hiện gen cũng như promoter của PpMyb4, trong khiprotein PpMyb4 kích hoạt gen PpMyb8,một regulator của chu trình sinh tổng hợp phenylalanine và lignin của câythông. Hiểu biết về cơ chế kiểm soát sự hình thành gỗ có tầm quan trọng rất tolớn trong sinh học rừng và mở đường cho những ứng dụng công nghệ sinh học trêncây thông. Xem Plant Biotechnology Journal.

 

 
Tin tức khác
Giải trình tự hệ gen cây óc chó
Brassinosteroids điều tiết sự hình thánh vách tế bào thứ cấp trong cây poplar
Receptor trong hệ miễn dịch cây cà chua “Ve1” liên quan đến tính kháng bệnh “Verticillium” lệ thuộc vào Ave1 trong cây thuốc lá và bông vải
Nghiên cứu gen trong sinh tổng hợp triterpenoid của cây gỗ birch
SỰ THỂ HIỆN MẠNH MẼ CỦA HBERF-IXC5 LÀM TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VỚI STRESS PHI SINH HỌC VÀ TẠO RA MŨ CAO SU
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 103
Tổng số lượt truy cập: 1742502
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn