CNSH Nông nghiệp
OsABA8ox2, một gen dị hóa ABA làm ức chế rễ lúa kéo dài, phản ứng với khô hạn
(link.springer.com - 21/01/2020):

Trong hệ gen cây lúa, OsABA8ox mãhóa abscisic acid (ABA) 8′-hydroxylase, mà hệ men này xúc tác bước đầu trongquá trình dị hóa ABA (catabolism). Đóng góp của nội dung dị hóa ABA trong khirễ phát trình vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải. Người ta tiến hành nghiêncứu vai trò của OsABA8ox2 trongsự tăng trưởng và phát triển của rễ cũng như sự đáp ứng với khô hạn ra làm sao.Kết quả nhuộm GUS cho thấy gen OsABA8ox2 thểhiện chủ yếu trong rễ ở giai đoạn mạ và thể hiện mạnh mẽ trong vùng sinh mô củarễ mầm (radicle). gen OsABA8ox2 thểhiện trong rễ lúa giảm đi đáng kể sau 0,5 giờ xử lý polyethylene glycol(PEG) và tăng lên sau 0,5 giờ xử lý bù nước khi khô hạn (rehydration),khẳng định rằng gen  OsABA8ox2 làgen có chức năng khi cây lúa gặp khô hạn. gen OsABA8ox2 thực hiện knockout bởi hệ thống chỉnhsửa gen CRISPR-Cas9 đã làm tăng ABA khi khô hạn và tích tụ indole-3-acetic acidtrong rễ lúa, làm tăngmức nhạy cảm của ABA, và làm tăng kiến trúc rễ hướng mọcsâu xuống đất (RSA) thuận lợi cho cây chống chịu khô hạn. gen OsABA8ox2 thểhiện mạnh mẽ sẽ ức chế sự mọc dài của rễ và làm tăng tính dẫn nước của khíkhổng  cũng như mức độ thoát nước. Như vậy, khi knockout gen OsABA8ox2 sẽcải tiến tính chống chịu hạn của cây lúa, trong khi đó sự thể hiện mạnh mẽgen OsABA8ox2 trongcây mạ dẫn đến kết quả vô cùng siêu nhạy cảm với stress khô hạn cho cây, điềunày cho thấy gen OsABA8ox2 đónggóp vào phản ứng đối với khô hạn của cây lúa. So với cây lúa WT “wild type”, láco chức năng của cây mạ bị knockout gen OsABA8ox2 cóhàm lượng ABA cao hơn, trong khi đó, dòng lúa thể hiện mạnh mẽ gen này cho hàmlượng ABA thấp hơn. Như vậy, gen OsABA8ox2,là một gen dị hóa ABA

 

 

 
Tin tức khác
Khai thác gen bất dục đực msc-2 của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Nhóm nghiên cứu quốc tế tìm thấy các gen liên quan đến tính kháng bệnh gỉ sắt ở lúa mạch
Gen OsAAA-ATPase1 mã hóa SA khi bị nấm đạo ôn tấn công
Chỉnh sửa bộ gen không có gen chuyển trong cây cà chua và khoai tây bằng cách sử dụng Agrobacterium (CRISPR / Cas9 Cytidine)
Gen mới kháng bạc lá xa-45(t) trong giống lúa trồng O. sativa và O. glaberrima
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 28
Tổng số lượt truy cập: 1738159
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn