Tin trong nước
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản để lai tạo bò lai F1 hướng thịt nhằm tăng năng suất chất lượng đàn bò tại Thái Bình
(a.vjst.vn - 07/01/2020):

Vớimục tiêu phát triển nền nông nghiệp đa dạng hóa, đặc biệt là phát triển đàn bòtại địa phương đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, năm 2016 Sở Khoa học và Công nghệThái Bình phối hợp với Viện Công nghệ sinh học đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứngdụng kỹ thuật sinh sản để lai tạo bò lai F1 hướng thịt (bò đực Blanc Blue Belgelai với bò cái lai Sind) nhằm tăng năng suất, chất lượng đàn bò tại Thái Bình”.Kết quả của đề tài là đã giúp cải tạo đàn bò của tỉnh một cách rõ rệt, nâng caođược năng suất, hiệu quả trong chăn nuôi bò ở Thái Bình, góp phần tích cực táicơ cấu ngành chăn nuôi.

Chitiết xem tại http://a.vjst.vn/vjsta/view-pdf/131/2594

  
Tin tức khác
Khảo sát sự phân hủy toluene và chlorotoluene bởi vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 cố định trong alginate
Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên (Asarum glabrum Merr.)
Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetat của lá cây Dây lửa ít gân (Rourea oligophlebia Merr.)
SỬ DỤNG ENZYME PAPAIN THỦY PHÂN PROTEIN MÁU CÁ TRA DÙNG LÀM MÔI TRƯỜNG NUÔI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS
Hiện trạng sử dụng cây trồng chỉnh sửa gen trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 32
Tổng số lượt truy cập: 1910099
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn