CNSH Nông nghiệp
GEN SARCOTOXIN IA CỦA RUỒI “FLESH FLY” TĂNG CƯỜNG TÍNH KHÁNG BỆNH GHẺ TRÊN CAM NGỌT
(link.springer.com - 25/11/2018):

BỆNH GHẺ (Citrus canker) do vi khuẩn Xanthomonas citri subp. Citri (Xcc), là một bệnh nghiêmtrọng cho vùng canh tác cây có múi. Người ta ghi nhận mức độ bệnh rất khácnhau, và họ cũng có đầy đủ kiến thức để quản lý bệnh này. Sự thể hiện mạnh mẽgen chóng lại vi khuẩn (antibacterial genes) có nhiều tiềm năng để gia tăngtính kháng bệnh. Những nghiên cứu trước đây đều cho rằng sarcotoxin IA, mộtpeptide kháng vi khuần từ con ruồi “flesh fly” (tên khoa học là Sarcophaga peregrina), cóthể kiểm soát bệnh với các chủng nòi vi khuẩn khác nhau. Adilson K. Kobayashi vàctv. thuộc “Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR”, Brazil, đã phát triểnthành công giống cam ngọt Pera chuyển gen (transgenic sweet orange) (Citrus sinensis) thể hiệnra peptide “sarcotoxin IA”. Tính kháng bệnh ghẻ cây có múi được đánh giá trênlá cây transgenic và cây non-transgenic thông qua kỹ thuật chủng bệnh Xcc. Quần thể vi khuẩn Xcc giảm thấp đáng kểtrên lá cây cam transgenic so sánh với cây cam non-transgenic làm đối chứng. Vếtbệnh ghẻ cây có múi nhiều hơn đáng kể trên cây cam ngọt đối chứng so với câycam transgenic sau khi chủng bệnh. Phân tích cho thấy sự tích tụ peptide “sarcotoxinIA” trong mô cây cam không gây ra bất cứ ảnh hưởng có hại nào cho tăng trưởngvà phát triển cây cam transgenic. Xem European Journal of Plant Pathology.

 

 
Tin tức khác
Gen kháng bệnh đốm lá đậu cô ve Phg-2
Phân tích các phân tử transcript của cây khoai mì chống chịu hạn
Các nhà khoa học phát hiện gien tạo ra giống gà chịu bệnh tốt hơn
OsbZIP62 cải tiến tính trạng chống chịu khô hạn và ô xi hóa của cây lúa
Hiệu quả của Multiplex CRISPR-Cas9 trong chỉnh sửa hệ gen cây bắp
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 126
Tổng số lượt truy cập: 875613
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn