CNSH Nông nghiệp
QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
(link.springer.com/ - 05/11/2019):

Giống lúa mì mùa xuân Lilian thích nghi rộng với môi trường canh tác. Có hai QTL được phân lập trong giống Lillian (Triticum aestivum L.) định vị trên nhiễm sắc thể 5A và 7A. Chúng có thể được khai thác như gen đích trong chiến lược chọn giống bằng chỉ thị phân tử, cải tiến tính kháng bệnh than của lúa mì cao sản. Bệnhthan có thuật ngữ tiếng Anh là “Common bunt of wheat” do nấm Tilletia tritici và T. laevis gâyra, làm tổn hại nghiêm trọng giá trị kinh tế của sản xuất lúa mì, làm mất năngsuất và làm giảm phẩm chất lúa mì. Tính kháng bệnh ở đây là tính kháng sốlượng, do nhiều gen điều khiển. Giống lúa mì mùa xuân “Canada Western RedSpring” có tên thương mại là Lillian biểu hiện tính kháng bệnh trung bình đốivới nòi vi nấm ở vùng thảo nguyên Canada. Người ta xác định gen và QTLtrên bản đồ di truyền QTL đối với tính kháng bệnh than (common bunt)trong giống lúa mì Lillian. Quần thể đơn bội kép DH (doubled haploid) có 280dòng được phát triển từ F1 của tổ hợp lai Lillian x Vesper. Các dòng lúanày được chủng bệnh ở giai đoạn mạ với hai nòi L16 (T. laevis) và T19 (T.tritici), trên ruộng lúa gần Swift Current, SK, vào năm 2014, 2015và 2016. Chúng được đánh giá tính kháng bệnh. Đánh giá kiểu gen được tiến hànhvới công cụ “90 K iSelect SNP genotyping assay”, với bản đồ di truyền phângiải cao. Phân tích QTL được tiến hành với phần mềm MapQTL.6®. Hai QTL điều khiển tính kháng bệnh than ổn địnhđược tìm thấy sau 3 năm nghiên cứu, chúng định vị trên nhiễm sắc thể 5A và 7Atừ giống lúa mì Lillian. Bên cạnh đó, 3 QTL kém ổn định hơn, xuất hiện chỉ cómột năm trong 3 năm nghiên cứu, đã được xác định: một có trong giống Lillianđịnh vị trên nhiễm sắc thể 3D và hai có trong giống Vesper định vị trên nhiễmsắc thể 1D và 2A. Tương tác không alen (epistatic interaction) được ghi nhậntrong điều khiển tính kháng bệnh than ở giữa hai nhiễm sắc thể 3D và 7A cho kếtquả tính kháng mạnh hơn. Chọn tạo giống lúa mì kháng bệnh than sẽ đạt hiệu quảcao nếu kết hợp được những QTL này vào trong chiến lược chồng gen, quy tụ gen(gene pyramiding).

 

 
Tin tức khác
Genome phác thảo của Oryza rufipogon và O. longistaminata
Di truyền chiếu cao cây lúa thông phân tích qCL1.2 – gen mới của cách mang xanh
Chỉnh sửa gen theo hệ thống CRISPR Cas9 cho cây đơn tử diệp
Gen kháng bệnh đốm lá cây đậu phụng (Arachis hypogaea L.) thông qua phân tích GWAS
Di truyền tính kháng bệnh rỉ sắt của lúa mì và lúa mạch
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 19
Tổng số lượt truy cập: 1933233
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn