CNSH Nông nghiệp
Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
(mdpi.com - 05/11/2019):

Mười lăm protein TF (transcription factors) trong họ proteinCAMTA (calmodulin binding transcription activator) của cây đậu nành được ghinhận có sự điều tiết khác nhau đối với nhiều stress khác nhau. Tuy nhiên, chứcnăng của chúng vẫn chưa được biết rõ ràng. Muốn xác định vai trò của chúng đốivới những stress khác nhau ấy, nhóm tác giả của công trình khoa học này đã tiếnhành lần đầu tiên phân tích họ gen GmCAMTA  in silico. Sau đó,họ đã xác định các hợp phần thể hiện gen trong điều kiện stress khô hạn. Phântích tin sinh học cho thấy rằng những nguyên tố điều hòa cis có liênquan đến các stress như vậy bao gồm ABRESAREG-box và W-box, 10 phân tửmiRNA (microRNA) độc nhất trong từng trường hợp chủa phân tử transcrip GmCAMTA và 48proteins trong mạng lưới tương tác với protein GmCAMTAs. Họ dòng hóa một đoạnphân tử có kích thước 2769 bp CDS (coding sequence) của gen GmCAMTA12 trongmột vec tơ được thiết kế phục vụ yêu cầu thể hiện gen  và cho thể hiệnmạnh mẽ gen này trong cây đậu nành và cây Arabidopsis thông qua chuyển nạp gián tiếp bằngvi khuẩn Agrobacterium. Thếhệ cây T3 (transgenic generation 3) được chuyển nạp ổnđịnh qua các dòng đồng hợp tử của Arabidopsis biểu hiện tính chống chịu khô hạnđược tăng cường đáng kể, trong đất cũng như trong dung dịch dinh dưỡng MS(Murashige and Skoog) có xử lý thêm mannitol. Trong nghiệm thức khô hạn, tỷ lệcây Arabidopsis transgenic sống sót thông qua dòng OE5 và OE12 (OverexpressionLine 5 and Line 12) là 83,66% và 87,87%, theo thứ tự. Tỷ lệ này cao hơn nghiệmthức đối chứng làm cây nguyên thủy (wild type) ~30%. Bên cạnh đó, kết quả xétnghiệm độ nẩy mầm và chiều dài rễ cũng như chỉ tiêu sinh lý, ví dụ proline vàmalondialdehyde, hoạt tính của catalase và đứt dòng chảy electrolytes đã khẳngđịnh mức hoàn thiện của các dòng OE tốt hơn. Tương tự, sự thể hiện mạnh mẽgen GmCAMTA12 trongđậu nành thông qua số rễ lôn tơ hữu hiệu tăng lên khi bị khô hạn trong các dòngkhảm OE  so sánh với đối chứng VC (Vector control). Song song sự kiện đó,sự hoàn thiện về tăng trưởng được cải tiến rõ rệt của dòng OE trong nghiệm thứcHoagland-PEG (polyethylene glycol) và nghiệm thức MS-mannitol được ghi nhận quakiểu hình, qua chỉ tiêu sinh lý và chỉ tiêu phân tử. Hơn nữa, thông qua sự thểhiện mạnh mẽ gen GmCAMTA12,những gen ở cận dưới (downstream genes) bao gồm AtAnnexin5AtCaMHSPAt2G433110 và AtWRKY14 đượcđiều tiết theo kiểu “up” trong cây Arabidopsis. Giống như vậy, trong rễ lông tơcây đậu nành, gen GmELOGmNAB và GmPLA1-IId đềuđược điều tiết theo kiểu “up” như kết quả biểu hiện mạnh mẽ gen GmCAMTA12 màcác gen điều tiết theo kiểu này trong hai cây đậu nành, cây Arabidopsis đều cóCAMTA kết gắn với motif CGCG/CGTG tạinhững promoters của chúng. Gom lại những kết quả nêu trên, người ta ghi nhậnrằng GmCAMTA12 cóvai trò hỗ trợ trong tính chống chịu khô hạn của cây đậu nành và có thể cứngminh rằng nó là một ứng cử viên mới trong công nghệ di truyền hệ gen cây đậunành, cũng như loài cây trồng khác chống chịu được stress do khô hạn. Một vàikhiếm khuyết trong nghiên cứu này cũng đã được ghi nhận, để những nghiên cứutiếp theo khắc phục và mở rộng thêm sự hiểu biết của chúng ta  về cơ chếđiều hòa khi bị stres có liên quan đến Ca-CaM-CAMTA.

 

 
Tin tức khác
Genome phác thảo của Oryza rufipogon và O. longistaminata
Di truyền chiếu cao cây lúa thông phân tích qCL1.2 – gen mới của cách mang xanh
Chỉnh sửa gen theo hệ thống CRISPR Cas9 cho cây đơn tử diệp
Gen kháng bệnh đốm lá cây đậu phụng (Arachis hypogaea L.) thông qua phân tích GWAS
Di truyền tính kháng bệnh rỉ sắt của lúa mì và lúa mạch
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 22
Tổng số lượt truy cập: 1933236
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn