CNSH Nông nghiệp
Gen OsCAF1 và sự phát triển của thể lạp (chloroplast) cây lúa
(mdpi.com - 18/09/2019):

Những protein có domain CRM (chloroplast RNA splicing andribosome maturation) có trong hoạt động “splicing” của những phân tử intronscủa gen thể lạp (chloroplast gene introns). Nhiều protein có domain thuộc dạngCRM được người ta ghi nhận rằng chúng có vai trò chủ chốt trong sự phát triểnlục lạp ở nhiều loài thực vật khác nhau. Tuy nhiên, chức năng của những proteinCRM trong sự phát triển lục lạp của cây lúa vẫn còn mập mờ. Theo kết quả nghiêncứu này, người ta tạo ra gen đột biến oscaf1 albino,làm cây chết ở giai đoạn mạ, thông qua kỹ thuật chỉnh sửa gen OsCAF1 với haiCRM domains thông qua hệ thống CRISPR/Cas9. tế bào diệp nhục (mesophyll cells)có gen đột biến oscaf1 suygiảm số lượng lục lạp đáng kể  và kiến trúc của lục lạp bị tổn thương.OsCAF1 có trong chloroplast, và những phân tử transcripts cho thấy mức độ caotrong mô xanh. Thêm vào đó, phân tử OsCAF1 này kích hoạt sự kiện “splicing” củanhóm introns IIA và nhóm IIB, khác với protein tương đồng AtCAF1 (câyArabidopsis) và ZmCAF1 (cây bắp), chúng chỉ ảnh hưởng “splicing” nhóm phụintrons IIB introns mà thôi. Người ta còn quan sát đầu C của protein OsCAF1tương tác với protein OsCRS2, và phức protein OsCAF1–OsCRS2 có thể đóng góp vào“splicing” của nhóm introns IIA và IIB trong lục lạp cây lúa. Protein OsCAF1điều hòa sự phát triển của lục lạp bằng cách gây ảnh hưởng đến splicing củanhóm introns II.

Xem https://www.mdpi.com/1422-0067/20/18/4386

 

 

 
Tin tức khác
Cải tiến khối lượng hạt mễ cốc bằng kỹ thuật NAM (nested association mapping)
QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
Gien chịu trách nhiệm cho quá trình este hóa lutein trong lúa mì
Hệ gen tham chiếu của cây đậu Hà Lan
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 171
Tổng số lượt truy cập: 1557526
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn