CNSH Nông nghiệp
CRISPR-Cas9 được sử dụng để gây đột biến trong các gen dự trữ protein trong hạt đậu tương
(bmcresnotes.biomedcentral.com - 13/09/2019):

CRISPR-Cas9đã được sử dụng để gây đột biến gen dự trữ protein trong hạt đậu tương theo báocáo của nhà khoa học Đại học phương Tây Chenlong Li và các đồng nghiệp trongBMC Research Notes. Hạt đậu tương là nguồn protein quý làm thực phẩm và thức ăntrên toàn cầu. Các protein dự trữ conglycininc và glycinin, được mã hóa bởi mộthọ nhỏ các gen, chiếm tổng số protein hạt đậu tương. Các phiên bản đột biến củacác gen này rất quan trọng trong các chương trình chọn giống đậu tương vì sựphong phú tương đối của các tiểu đơn vị protein ảnh hưởng đến thành phần axitamin và tính chất thực phẩm.

Các nhànghiên cứu đã kiểm tra hiệu quả của hệ thống CRISPR-Cas9 trong việc chỉnh sửacác gen protein dự trữ bằng cách sử dụng hệ thống chuyển gen tạo rễ tơ thôngqua vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Họ đã thiết kế và thử nghiệm các gRNAđơn để nhắm mục tiêu các gen chính và phát hiện đột biến DNA ở ba gen trong rễtơ đậu tương với tỷ lệ dao động từ 3,8 đến 43,7%.

Các kếtquả của nghiên cứu có thể được sử dụng như một nguồn vật liệu cho các nhà tạo
giống đậu tương trong việc phát triển các giống đậu tương với các đột biếnprotein dự trữ
trong hạt.

Thamkhảo tóm tắt trên BMC ResearchNotes

 

 

 
Tin tức khác
Khai thác gen bất dục đực msc-2 của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Nhóm nghiên cứu quốc tế tìm thấy các gen liên quan đến tính kháng bệnh gỉ sắt ở lúa mạch
Gen OsAAA-ATPase1 mã hóa SA khi bị nấm đạo ôn tấn công
Chỉnh sửa bộ gen không có gen chuyển trong cây cà chua và khoai tây bằng cách sử dụng Agrobacterium (CRISPR / Cas9 Cytidine)
Gen mới kháng bạc lá xa-45(t) trong giống lúa trồng O. sativa và O. glaberrima
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 117
Tổng số lượt truy cập: 1738031
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn