CNSH Nông nghiệp
Giống lúa tứ bội và gen quy định sự hữu thụ
(journals.plos.org - 02/08/2019):

Lúa dị tứ bội (autotetraploid) là nguồn vật liệu di truyềnhữu ích cho chọn tạo giống lúa tứ bội thể, tuy nhiên, số hạt trên bông ít làrào cản chính khi thương mại hóa giống lúa tứ bội. Nhóm các nhà khoa học nghiêncứu nội dung này đã tiến hành phát triển các dòng lúa tứ bội thế hệ mới đượcgọi là “neo-tetraploid rice lines”. Chúng có tính trạng hữu thụ caovà cho ưu thế lai rõ ràng khi lai chúng với một dòng lúa tứ bội khác. Theo đó,người ta đã tiến hàng giải trình tự lần nữa (re-sequencing) và chạy “RNA-seq”để tìm kiếm những biến thể của DNA và các phân tử gen DEGs (differentiallyexpressed genes) trong thời kỳ gián phân giảm nhiễm đối với 3 dòng lúa“neo-tetraploid” so sánh với bố mẹ của chúng. Có tất cả 4.109.881 SNPs và640.592 chỉ thị InDels trong tìm kiếm các dòng lúa “neo-tetraploid” đối vớigenome tham chiếu, và 1.805 biến thể đặc biệt có/không có (PAVs:present/abscent variations) trong 3 dòng lúa này. Ước khoảng 12% chỉ thị SNPsvà 0,5% chỉ thị InDels được xác định trong 3 dòng này định vị trên vùng ditruyền mong muốn tìm. Có tất cả 28 gen, mang ít nhất một ảnh hưởng SNP hoặc/vàInDel nào đó làm nên sự mã hóa protein, mà những gen ấy đã được xác định trong3 dòng lúa này. Theo đó, 324 gen đột biến đặc biệt, bao gồm 52 gen liên quanđến gián phân giảm nhiễm và 8 gen thuộc di truyền biểu sinh đã được tìm thấytrong các dòng lúa “neo-tetraploid” so vối bố mẹ của chúng. Trong 324 gennhư vậy, 5 gen liên quan đến gián phân, 3 gen liên qua n đến di truyền biểusinh thể hiện trong giai đoạn gián phân giảm nhiễm. Tương tự, có 498 phân tửtranscripts đặc biệt, 48 transposons khác nhau và 245 phân tử ncRNAs khác nhaucũng được tìm thấy trong cây lúa “neo-tetraploid”. Xem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6450637/

 

 
Tin tức khác
Cải tiến khối lượng hạt mễ cốc bằng kỹ thuật NAM (nested association mapping)
QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
Gien chịu trách nhiệm cho quá trình este hóa lutein trong lúa mì
Hệ gen tham chiếu của cây đậu Hà Lan
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 151
Tổng số lượt truy cập: 1430646
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn