CNSH Nông nghiệp
Promoter ảnh hưởng đến sự thể hiện enzyme cellulase trong hạt bắp
(link.springer.com - 22/07/2019):

Các nhà khoa học thuộc Arkansas State University và cộng tácviên đã thực hiện khảo sát trên 3 trong nội nhũ để nghiên cứu sự thể hiện genmã hóa cellulase. Công trình này được công bố trên tạp chí Transgenic Research.Sự thể hiện của những “recombinant proteins” trong thực vật đã được áp dụngtrong phát triển vaccines, dượcphẩm và enzyme công nghiệp.

Theo một nghiên  cứu trước đó, các nhà khoa học này đã tạora những protein tái tổ hợp như vậy trong hạt bắp chỉ thao tác trong phôi mầm,mà phôi mầm ấy cho thể hiện được gen ngoại lai với một promoter của cây bắp.Kết quả sự thể hiện rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có 10-12% mô hạt được sử dụng màthôi. Muốn gia tăng số lượng của “recombinant protein” để nó được hồi phục từsinh khối rất đặc biệt ấy, các nhà khoa học này đã tiến hành xét nghiệm 3promoters trong hạt (2 promoters của lúa và 1  α-zein promoter của bắp)trong 2 vec tơ được thiết kế. Mặc dù promoter của lúa cho số lượng cellulase ônđịnh hơn, như promoter của bắp vẫn tỏ ra hiệu quả nhất. Kết quả phân tích xácđịnh sự thể hiện này chỉ xảy ra trong nội nhũ. Xem Transgenic Research.

 

 

 
Tin tức khác
Cải tiến khối lượng hạt mễ cốc bằng kỹ thuật NAM (nested association mapping)
QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
Gien chịu trách nhiệm cho quá trình este hóa lutein trong lúa mì
Hệ gen tham chiếu của cây đậu Hà Lan
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 159
Tổng số lượt truy cập: 1430693
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn