CNSH Nông nghiệp
Chỉnh sửa DNA của ty thể bộ cây trồng
(nature.com - 15/07/2019):

Các nhà khoa học thuộc Đại Học Tokyo có thể chỉnh sửa phân tửDNA của hệ gen ty thể bộ cây trồng lần đầu tiên công bố. Họ đã thu hút được sựchú ý vào hiện tượng bất dục đực tế bào chất (cytoplasmic male sterility: CMS)của thực vật, sự bất thụ đục rất hiếm do gen của ty thể bộ. CMS được thao tácthành công nhờ những gen của ty thể bộ. Họ đã sử dụng đối tượng nghiên cứu làcây lúa và cây canola (rapeseed), Họ tiến hành áp dụng kỹ thuật có thuật ngữ làmitoTALENs, hoặc mitochondrialocalization signals transcription activator-like effector nucleases.Kỹ thuật này trước đây được áp dụng để chỉnh sửa hệ gen ty thể bộ của tế bàođộng vật. Nói chung, kỹ thuật này sử dụng protein đơn để định vị hệ gen ty thểbộ, rối cắt phân tử DNA tại gen mong muốn thao tác nhằm xóa bỏ gen ấy. Nhờ xóagen CMS, cây trở nên hữu thụ lại. Các nhà khoa học Nhật Bản lập lại những thínghiệm một cách "more polite," ghi nhận làm thế nào cây cong mình vìsức nặng của những hạt có khối lượng lớn. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy trình tựDNA dây kép bị đứt gãy do mitoTALENs kích thích, đã được sửa lỗi bởi sự kiện“homologous recombination” (tái tổ hợp mang tính chất đồng hợp tử). Điềunày chứng tỏ rằng gen đích và trình tự DNA xung quanh nó đã bị xóa, rằngmitoTALENs có thể được sử dụng để cải biên hệ gen ty thể bộ một cách ổn định vàdi truyền được trong cây. Đây là lần đầu tiên người ta thực hiện chỉnh sửa DNAtrong ty thể bộ thành công. Ty thể bộ được xem như ngôi nhà năng lượng của tếbào. Cây lấy năng lượng từ ty thể bộ. Không có ty thể bộ, không có đời sống.Hiện nay, đa dạng di truyền của ty thể bộ cây trồng rất thiếu, đây là điểm yếucủa sản xuất lương thực trên thế giới. Kết quả nghiên cứu này rất quan trọngtrong bước đầu tiên  nghiên cứu về ty thể bộ phục vụ cho chiến lược antoàn lương thực. Xem Nature.

 

 
Tin tức khác
Cải tiến khối lượng hạt mễ cốc bằng kỹ thuật NAM (nested association mapping)
QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
Gien chịu trách nhiệm cho quá trình este hóa lutein trong lúa mì
Hệ gen tham chiếu của cây đậu Hà Lan
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 156
Tổng số lượt truy cập: 1430899
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn