CNSH Nông nghiệp
LNCRNA điều khiển tính nhiễm với CRY1Ac của sâu đục quả bông vải
(sciencedirect.com - 09/05/2019):

Thâm canh cây trồng với giống kháng sâu hại chính nhờ Btproteins đã góp phần quan trọng trong sự tiến hóa tính kháng côn trùng như mộtphản ứng tự nhiên. Sâu đục quả bông vải có tên tiếng Anh là “pink bollworm”được quản lý bằng Bt protein Cry1Ac, có tác dụng kháng sâu khá hiệu quả, liênkết với đột biến trong gen PgCad1,gen này mã hóa protein có tên là cadherin liên kết chặt với Cry1Ac trong ruộtcủa sâu hại. Theo nghiên cứu trước đó, Shenyun Li và ctv. thuộc NanjingAgricultural University, Trung Quốc, đã ghi nhận phân tử lncRNA (longnon-coding RNA) liên kết cả tính kháng và tính nhiễm đối với Cry1Ac. Theonghiên cứu mới đây, họ đã xét nghiệm giả thuyết rằng làm giảm sự thể hiện củaphân tử lncRNA sẽ làm giảm sự phiên mã gen PgCad1 và tính nhiễm đối với Cry1Ac. Công trìnhkhoa học này được in trên tạp chí PesticideBiochemistry and Physiology. Kết quả phân tích “QuantitativeRT-PCR” cho thấy: cho sâu đục quả bông có tính nhiễm ăn “neonates” có chứa phântử siRNAs (small interfering RNAs) làm cho vùng mục tiêu lncRNA bị tác độngnhưng không ảnh hưởng đến PgCad1 làmgiảm số lượng của các phân tử phiên mã (transcripts) của cả hai lncRNA và PgCad1. Hơn nữa,khi cho sâu ăn neonates có siRNA kết quả làm giảm tính nhiễm đối với Cry1Ac.Như vậy, lncRNA làmtăng sự phiên mã PgCad1 vàtăng tính nhiễm đối với sâu đục quả bông đối với Cry1Ac. Xem Pesticide Biochemistry and Physiology.

 

 
Tin tức khác
CRISPR-Cas9 được sử dụng để gây đột biến trong các gen dự trữ protein trong hạt đậu tương
Chỉnh sửa gen cây lúa, cà chua và Arabidopsis hiển thị qua huỳnh quang của hạt khô
Thông số di truyền, phân tích đường dẫn và chọn lọc tính trạng gián tiếp trong ngân hàng gen cây sắn
Chỉnh sửa gen không phân tử DNA bằng cách sử dụng CRISPR-Cas9 với ribonucleo -proteins
USDA chấp thuận khảo nghiệm ngoài đồng giống cà chua chỉnh sửa gen kháng bệnh virus
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 335
Tổng số lượt truy cập: 1059308
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn