Tin quốc tế
Công nghệ mới trong chọn tạo giống cây trồng hỗ trợ chiến lược an ninh lương thực
(science.sciencemag.org - 08/05/2019):

Trong một bài viết trên tạp chí khoa học lừng danh Science, nhóm cácnhà khoa học quốc tế đã tranh luận về những công nghệ mới trong chọn tạo giốngcây trồng – ví dụ như công nghệ chỉnh sửa hệ gen (genome editing) – có thể gópphần đáng kể vào chiến lược an ninh lương thực và mục tiêu phát triển bền vững.Cũng như trong quá khứ, chọn giống cây trồng và những công nghệ canh tác nôngnghiệp đã đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực, nhưng kết quảthâm canh quá mức lạm dụng hóa chất nông nghiệp đã và đang gây ra những vấn đềvô cùng nghiêm trọng cho môi trường sống. Những công nghệ trong tương lai cầnphải khác phục được điều đó, giảm thiểu sự phá hoại môi trường, làm cho nôngnghiệp linh hoạt hơn trước biến đổi khí hậu. Những dự đoán cho thấy rằng cácnông trại nhỏ ở châu Phi và châu Á sẽ phải chịu đựng nhiều ảnh hưởng của biếnđổi khí hậu. Chỉnh sửa hệ gen có thể được áp dụng để làm cho giống cây trồngkhác tốt hơn các stress do sâu bệnh hại, do khô hạn và do nắng nóng. Đều này cóthể giúp chúng ta giảm thất thoát năng suất cây trồng và giảm phun thuốc sâu.Các phương pháp sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 có thể được sử dụng để làm chínhxác hơn đột biến có chủ đích, loại đột biến điểm, trong du nhập gen ngoại lai.Do chí phí thấp, các phương pháp ấy có thể được áp dụng cho những cây trồng íđược chú ý, như cây họ đậu chịu khô hạn (pulses) và các loài rau bản địa. Theobài viết này, các tác giả cho thấy những giống cây trồng cụ thể được chỉnh sửathành công có thể trở nên hữu dụng trong năm năm tới. Nhưng họ nhấn mạnh rằngcần phải có hợp tác quốc tế, sự hỗ trợ của chính phủ, và luật lệ dựa trên cơ sởkhoa học có hiệu quả tốt, tất cả sẽ trở nên vô cùng quan trọng để đảm bảo chắcchắc rằng những nước nghèo nhất trên thế giới này cũng được hưởng quyền lợi ấy.Xem Science.

 

 
Tin tức khác
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA GEN MÃ HÓA NUCLEAR FACTORYB Ở SẮN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI
Qu Dongyu được bầu làm Tổng Gíam Đốc FAO nhiệm kỳ mới
Vai trò của KNOX-Cytokinin và nguồn gốc của thực vật có mạch (dương xỉ)
Prein Cry2A kháng rầy nâu và rầy lưng trắng hại lúa
Thể hiện gen trong cây lúa dị đa bội thể
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 80
Tổng số lượt truy cập: 905677
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn