Tin trong nước
Xét nghiệm lúa biến đổi gen BT với những nghiệm thức phân N khác nhau
(nature.com - 08/05/2019):

Các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Huazhong AgriculturalUniversity đã tiến hành đánh giá phản ứng của cây lúa Bt vànon-Bt đối với các nghiệm thức bón phân đạm khác nhau. Họ đã sử dụng giống lúaT2A-1 (Bt rice variety) được chèn vào protein Cry2A* và quan sát biến dưỡngnitrogen (N), carbon (C) trong cây lúa. Công trình khoa học này được công bốtrên tạp chí ScientificReports. Hàm lượng N tổng số tích lũy không khác biệt có ý ngĩathống kê giữa giống lúa Bt và non-Bt. Tuy nhiên, hàm lượng đạm trong những cơquan khác nhau của cây lúa khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giống lúa Bt vànon-Bt, đặc biệt trên lá lúa  và hoa lúa. Nitrogen trên lá lúa Bt vượt xaso với giống lúa non-Bt. Nitrogen trong hoa lúa Bt kém hơn rất nhiều giống lúanon-Bt. Cây lúa non-Bt đồng hóa carbon nhiều hơn cây lúa Bt, nhưng nhưng phân bốC trong la1lua, thân lúa và bông lúa Bt cũng như non-Bt đều có tỷ lệ bằng nhau.Các tác giả công trình nghiên cứu này ghi nhận: số protein biểu hiện khác nhautrong các nghiệm thức thiếu phân đạm hầu như tăng gấp đôi so với nghiệm thứcbón N bình thường. Điều này có thể do sự chèn vào của protein Cry2A* trong câylúa có thể làm ảnh hưởng đến sự phân phối C và N liên quan đến hoạt động biếndưỡng, đặc biệt trong điều kiện môi trường thiếu N. Xem Scientific Reports

 

 
Tin tức khác
Phân lập và xác định nấm gây hại trên cây nghệ (Curcuma)
Cải thiện chất lượng của tổ hợp lai OM5451/pokkali bằng phương pháp lai hồi giao
HIỆU LỰC CỦA GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC LÀM MẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DÒNG, GIỐNG LÚA MANG NHẬN GEN CHỊU NGẬP SUB1
Phân lập, tuyển chọn và định danh nấm men trong lên men rượu vang dâu Hạ Châu (Baccaurea ramiflora L.)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 75
Tổng số lượt truy cập: 905645
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn