CNSH Nông nghiệp
Những loci và gen ứng cử viên kháng bệnh chết cây con do Fusarium graminearum trong hệ gen cây đậu nành
(link.springer.com - 08/03/2019):

Fusarium graminearum gâyra triệu chứng làm chết hạt mầm, thối rễ và chết rụi cây con (seedlingdamping-off) của đậu nành, làm năng suất ruộng đậu nành giảm đi nghiêm trọng.Hiện nay, cơ sở di truyền tính kháng bệnh do nấm F. graminearum gâyra, đã được làm sang tỏ, trong bốn nguồn vật liệu giống đậu nành, mà bốn giốngnày chưa đủ để cải tiến giống kháng bệnh. Mục tiêu nghiên cứu của nghiên cứuhiện nay là: xác định kiến trúc di truyền trong toàn hệ gen (genome-widegenetic architecture) về tính kháng với nấm F. graminearum trong các giống đậu nànhbản địa và giống đậu nành đang được trồng đại trà, trên cơ sở đánh giá kiểuhình ở phòng thí nghiệm. Mức độ kháng bệnh khác nhau của 314 mẫu giống bản địad9a4 được xem xét, và 22.888 chỉ thị phân tử SNPs (single nucleotidepolymorphisms) với tần suất alen thứ yếu là >0.05 được áp dụng đối vớilocus đặc biệt nào đó theo phương pháp SLAF-seq (amplified fragment sequencingapproach). Mười hai SNPs được xác định có lien kết với tính kháng nấm F. graminearum. Những SNPsnhư vậy định vị tại 12 vùng vủa hệ gen cây đệu nành trên 8 nhiễm sắc thể. Chúngcó thể giải thích được 5,53–14,71% biến thiên kiểu hình. Một SNP, rs9479021,định vị trên nhiễm sắc thể số 6, chồng lấp với qRfg_Gm06, một QTL nổi tiếng điều khiển tínhkháng F. graminearum.Những chỉ thị SNPs khác không có gì mới, lien kết với tính kháng nấm F. graminearum. Chín genứng cử viên mới được dự đoán là có tham gia vào tính kháng nấm F. graminearum theokết quả phân tích haplotype và mức độ phong phú của phân tử transcript từ nhữnggen ứng cử viên ấy. Những chỉ thị phân tử được xác định như vậy và những giốngđậu nành kháng bệnh là nguồn vật liệu di truyền rất có giá trị phục vụ chochương trình cải tiến giống đậu nành kháng nấm F. graminearum.

 

 
Tin tức khác
Gen kháng bệnh đốm lá đậu cô ve Phg-2
Phân tích các phân tử transcript của cây khoai mì chống chịu hạn
Các nhà khoa học phát hiện gien tạo ra giống gà chịu bệnh tốt hơn
OsbZIP62 cải tiến tính trạng chống chịu khô hạn và ô xi hóa của cây lúa
Hiệu quả của Multiplex CRISPR-Cas9 trong chỉnh sửa hệ gen cây bắp
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 128
Tổng số lượt truy cập: 875615
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn