Tin quốc tế
Hệ thống CRISPR cải tiến
(news.berkeley.edu - 07/03/2019):

CRISPR là một trong những công cụ đầy khả năng được các nhà sinhhọc phân tử áp dụng trong chỉnh sửa hệ gen. Tuy nhiên, hệ thống này thiếu mộtphần rất quan trọng là – một các bật và tắt (switch). Nếu có cái gì đó sai,không có công cụ “switch” này để cho nó dừng lại. Do đó, các nhà khoa học thuộcUniversity of California, Berkeley đã tiến hành nghiên cứu để cải tiến hệ thốngấy. Các nhà khoa học đã sử dụng cái gọi là “circular permutation” (hoán vị vòngquanh) và tái sắp xếp lại CRISPR thành một công cụ mang tính chất lập trình(programmable tool) được gọi là ProCas9 nócó thể xuất hiện một cách thầm lặng trong tế bào cho đến một yếu tố mang tínhchất từ bên ngoài (external factor), ví dụ như sự xâm nhiễm của virus làm chonó bật mở on. ProCas9 hoạt động như một “màng” an ninh (extra layer ofsecurity), hạn chế khả năng chỉnh sửa của CRISPR để đảm bảo sự cắt là chínhxác. ProCas9 còn có thể đáp ứng với “Boolean inputs” ví dụ như "and"hoặc "not", do đó, sẽchỉ hoạt động khi gặp đúng một “set ofinstructions”. Thí dụ, một instruction nói rằng "tế bào bị nhiễmbệnh" sẽ dẫn đến một phản ứng "sacrifice the cell" (hi sinh tếbào), kích hoạt CRISPR để cắt những gen có chức năng tiếp tục sống. Xem Cell và BerkeleyNews.

 

 
Tin tức khác
Phương pháp mới hiệu quả hơn để giảm sử dụng nước và cải thiện sự phát triển của cây trồng
Hội nghị quốc tế về công nghệ sinh học và sự phát triển của CRISPS
Ủy Ban Châu Âu cần hành lang pháp lý cho cách tân giống cây trồng mới
Những gen của thực vật định hình thế giới tương lai
Hội nghị Quang Tổng Hợp 2019
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 60
Tổng số lượt truy cập: 829376
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn