CNSH Nông nghiệp
Sử dụng CRISPR-Cas9 để xác định đích chuẩn và tác động chỉnh sửa gen FAD2–2 Microsomal Omega-6 Desaturase trong cây đậu nành.
(bmcbiotechnol.biomedcentral.com - 07/03/2019):

Hệ thống “RNA-guided CRISPR-Cas9” đượcxem như là công cụ rất hữu hiệu trong đột biến có chủ đích, bởi vì sự ứng dụngrộng rãi của nó trong rất nhiều ngành sinh học khác nhau. Hệ thống CRISPR-Cas9nuclease là công cụ được sử dụng trước đây là những lổ hổng của nó ngày càngđược khắc phục để thực hiện đột biến có chủ đích tại vị trí chuẩn xác. Do đó,hệ thống này đã được sử dụng bởi Piwu Wang và ctv. thuộc Jilin AgriculturalUniversity, cho thấy tính hiệu quả của nó trong đột biến, chèn đoạn chính xáctại vị trí nào đó trong chuỗi trình tự khá hiệu quả của gen FAD2–2 trongcây đậu nành. Kết quả đã được in ấn trên tạp chí BMC Biotechnology.Các nhà khoa học đã thiết kế một phân tử “guided RNA sequence” sử dụng công cụtin sinh học xác định điểm đến đặc biệt tại loci FAD2-2 tronghệ gen cây đậu nành, để phục vụ kết quả cải biên dầu đậu nành. Cây đậunành transgenic đột biến này biểu hiện rõ ràng đột biến có chủ đích tại genđích. Hơn nữa, việc tìm thấy gen Cas9, gen BAR, và NOS terminator đã được thựchiện theo trình tự chuẩn. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy chuyển nạp gen chỉnh sửacủa Cas9 gene vào cây đậu nành, cũng như CRISPR-Cas9/sgRNA đã kích hoạt độtbiến tại trình tự đích tại loci FAD2–2.Sự hợp nhất gen FAD2–2 tạivùng mục tiêu ở dưới dạng bổ sung thêm vào (substitution), mất đoạn(deletions), xen đoạn (insertions) hoàn tất với tần suất cao và ít đột biếnkhông chủ đích. Kết quả nghiên cứu cho thấy những phát triển gần đây và nhữngthách thức trong tương lai để cải tiến các tính trạng nông học quan trong củagiống cây trồng sử dụnh hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9. Xem BMCBiotechnology.

 

 
Tin tức khác
Trung Quốc phát triển giống lúa mới với năng suất cao, kháng bệnh
ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ KIỂU GEN GGT (GRAPHICAL GENOTYPING) ĐÁNH GIÁ SỰ DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO TRONG CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN Orysa sativa. L
ĐÁNH GIÁ KIỂU HÌNH CÂY LÚA GIỐNG CHÀNH TRỤI CHUYỂN GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ MtOsDREB1A LIÊN QUAN TÍNH CHỊU HẠN
Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi
CRISPR-CAS9 SYSTEM USED TO DEVELOP FIRST-EVER PLANTAIN RESISTANT TO BANANA STREAK VIRUS
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 86
Tổng số lượt truy cập: 829471
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn