Tin quốc tế
GMOs không gây ra suy giảm quần thể bướm monarch
(pnas.org - 07/03/2019):

Bướm monarch và những cây là ký chủ chính của nó, như câymilkweed (chi Bông tai), đã và đang suy giảm quần thể ngay cả khi trước khi câytrồng GMđược gieo trồng. Đây là kết quả thâm cứu của Jack Boyle, một post-doct củaEnvironmental Science and Policy, College of William & Mary. Boyle và nhómnghiên cứu của anh đã công bố kết quả khoa học này trên tạp chí Proceedings of the NationalAcademy of Sciences of the USA (PNAS). Họ kết hợp kết quả kỹthuật số từ bảo tàng và mẫu vật lưu trữ (herbaria) trên toàn vùng Bắc Mỹ, rồiphân tích mức độ dân cư tương đối (relative abundance) của cả bướm monarchs vàmilkweeds (hình) sưu tập hơn một thế kỷ (1900-2016). Họ thấy rằng cả bướmmonarchs và cây milkweedsđều có quần thể phong phú vào đầu thế kỷ 20 và sau đógiảm dần xuống theo cây trồng kháng thuốc cỏ mà những quan sát này đã có xuhướng giảm từ khoảng năm 1950. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng: cây trồngkháng thuốc cỏ rõ ràng không phải là thủ phạm duy nhất, cũng không phải là thủphạm chính. Không những bướm monarch và cỏ bông tai giảm trong thập niên gầnđây mà còn suy giảm trước khi cây GM phát triển trên đồng ruộng, nhưng các biếnsố khác, đặc biệt là sự suy giảm số nông trại, dư đoán xu hướng tác động mạnhhơn. Xem PNAS.

 

 
Tin tức khác
Đại Hội toàn thế giới về công nghệ sinh học
NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ HỢP LÚA LAI HỒI GIAO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Đồng thể hiện các gen của đậu nành điều khiển hàm lượng folate trong cây bắp và cây lúa mì
Nghiên cứu di truyền biểu sinh (epigenetics) giúp cây trồng chịu đựng tốt hơn
Các bác sĩ có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa gene Crispr để tiêm virus lành tính vào não thai nhi để ‘kích hoạt’ các gene quan trọng.
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 89
Tổng số lượt truy cập: 783820
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn