CNSH Nông nghiệp
Phân tích haplotype các gen của cây lúa giúp cho việc phát triển công nghệ “Tailor-made Rice” nhằmcải tiến di truyền tính trạng hạt thóc
(onlinelibrary.wiley.com - 07/03/2019):

Nhiều gen của cây lúa thể hiện qua nhiều tính trạng chính đãđược công bố, tuy nhiên,  những tái tổ hợp ưu việt mang tính chất“haplotype” để phát triển ra giống lúa lý tưởng vẫn còn là vấn đề phải nghiêncứu. Do vậy, Ragavendran Abbai và ctv. thuộc International Rice ResearchInstitute đã thực hiện phân tích haplotype với 120 gen đã được định tính trướcđây, điều khiển các tính trạng phẩm chất gạo và năng suất hạt, họ sử dụng “3KRG panel”. Kết quả của nhiên cứu này được công bố trên tạp chí Plant Biotechnology Journal.Công trình khoa học này cho thấy có 92 gen trong tổng số 120 gen phân tích,biểu thị những haplotypes biến thiên từ 2 đến 15, trong khi 28 gen còn lại chỉcó duy nhất một haplotype khi chạy “3K RG panel”. Gen ứng cử viên trên cơ sởnghiên cứu theo hướng “association” của 120 gen cho thấy rằng: 21 gen được dònghóa trước đâyphối hợp rất chặt chẽvới tính trạng năng suất hạt và tính trạngphẩm chất hạt. Ảnh hưởng của những haplotypes này đối với 21 gen ảnh hưởng đến10 tính trạng chủ lực (cao cây, số chồi, số ngày để trổ bông, dài bông lúa, sốnhánh gié sơ cấp / bông, năng suất hạt, kích thước hạt, hàm lượng amylose, hàmlượng sắt và kẽm trong hạt) được thể hiện rõ trong khi chạy subset của “3K RGpanel” qua thí nghiệm hai vụ. Nghiên cứu còn cho kết quả ghi nhận một vàihaplotypes của những gen nghiên cứu nổi bật hơn các gen khác. Xem Plant Biotechnology.

 

 
Tin tức khác
Trung Quốc phát triển giống lúa mới với năng suất cao, kháng bệnh
ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ KIỂU GEN GGT (GRAPHICAL GENOTYPING) ĐÁNH GIÁ SỰ DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO TRONG CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN Orysa sativa. L
ĐÁNH GIÁ KIỂU HÌNH CÂY LÚA GIỐNG CHÀNH TRỤI CHUYỂN GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ MtOsDREB1A LIÊN QUAN TÍNH CHỊU HẠN
Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi
CRISPR-CAS9 SYSTEM USED TO DEVELOP FIRST-EVER PLANTAIN RESISTANT TO BANANA STREAK VIRUS
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 85
Tổng số lượt truy cập: 829472
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn