CNSH Nông nghiệp
Chuyển nạp gen đầu tiên trên cây lúa mì einkorn
(bmcbiotechnol.biomedcentral.com - 07/03/2019):

Các nhà khoa học Nga thuộc All-Russia Research Institute ofAgricultural Biotechnology, Mát xcơ va đã báo cáo lần đầu tiên công trìnhchuyển nạp gen thành công giống lúa mì einkorn. Giống lúa mì einkorn được thuầnhóa có tên khoa học là Triticummonococcum là một trong những loài mễ cốc trồng trọt cổ xưanhất trên thế giới. Đặc điểm di truyền của nó là có bộ genome nhỏ, ít bội thểhơn lúa mì, đa hình di truyền cao; tạo nên một mô hình rất tốt để nghiẹn cứugenome học và nghiên cứu proteomics của Triticeae. Sựcải biên di truyền thành công của lúa mì einkorn được thực hiện bằng súng bắngen. Mô non của lúa mì einkorn trồng ở vụ xuân được tiến hành bắn gen vớiplasmid có reporter gene GFP (green fluorescent protein) và chỉ thị phân tửchọn lọc là gen “bar” (bialaphosresistance gene). Áp suất khí nén, kích thước của microcarriervà thời điểm phát triển mô được điều chỉnh tối hảo để  đạt kết quả chuyểnnạp gen ổn định. Kết quả cho thấy mô cây lúa mì einkorn được bắn gen vào khôngtái sinh tốt, nhưng những cải biên của môi trường nuôi cấy mô được xem như làyếu tố làm gia tăng việc sản sinh ra cây transgenic. Trong nhiều thí nghiệm,từng cây transgenic riêng biệt nhau được sản sinh ra với tần suất đạt được là0,6%. Phân tích ở mức độ phân tử, chỉ thị đánh dấu chọn lọc và nghiệm thức xửlý bằng thuốc cỏ chứng minh rằng gen gfp/bar rấtổn định, hợp nhất được vào hệ gen của cây einkorn và di truyền thành công trongnhiều thế hệ sau đó. Những transgenes này, như những loci có tính trội, phân lytheo cả di truyền Mendel và di truyền không Mendel do sự kiện chèn đoạn nhiềuquá (multiple insertions). Quần thể đồng hợp tử T1-T2 hữu thụ của cây lúa mìeinkorn chuyển gen kháng với thuốc cỏ đã được người ta chọn lọc. Kết quả nghiêncứu có thể là điểm khởi động cho việc ứng dụng “transgenesis” và chỉnh sửa hệgen, cũng như genome học chức năng so sánh và cải tiến giống lúa mì einkorn và cácloài mễ cốc khác. Xem BMCBiotechnology.

 

 
Tin tức khác
Trung Quốc phát triển giống lúa mới với năng suất cao, kháng bệnh
ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ KIỂU GEN GGT (GRAPHICAL GENOTYPING) ĐÁNH GIÁ SỰ DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO TRONG CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN Orysa sativa. L
ĐÁNH GIÁ KIỂU HÌNH CÂY LÚA GIỐNG CHÀNH TRỤI CHUYỂN GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ MtOsDREB1A LIÊN QUAN TÍNH CHỊU HẠN
Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi
CRISPR-CAS9 SYSTEM USED TO DEVELOP FIRST-EVER PLANTAIN RESISTANT TO BANANA STREAK VIRUS
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 88
Tổng số lượt truy cập: 829475
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn