Tin quốc tế
Định tính PVA / thành phần tinh bột củ sắn nhờ vi khuẩn
(ncbi.nlm.nih.gov - 21/01/2019):

Công trình nghiên cứu này định tính polyvinyl alcohol(PVA)/cassava starch biocomposites. Thể gel của tinh bột sắn có hoặc khôngcó xử lý ultrasonic thăm dò dược trộn lẫn với PVA gel; sau đó, các sợicellulose ngắn của vi khuẩn (short bacterial cellulose fibers) đượcbổ sung vào nghiệm thức. Sự có mặt của  gel tinh bột trạng thái“sonicated” trong PVA cho kết quả kháng nhiệt độ xử lý thấp và kháng với ẩm độ,và cho kết quả kém trong suốt của “blend film”. Sau khi thêm vào “fibersthermal” và “moisture resistance” của hợp chất sinh học “sonicated” vì cầuhydrogen mạnh hơn giữa các sợi và trong tập họp kiến trúc ngang dọc (matrix).Lực dãn bền của vật liệu “sonicated biocomposite” với 10 g sợi làm tăng 215% sovới nghiệm thức “sonicated blend”. Tuy nhiên, nghiệm thức thêm vào sợi (fibers)đối với nghiệm thức “non-sonicated blend” không làm gia tăng đáng kể về đặcđiểm cơ giới và nhiệt hoặc “moisture resistance” của “biocomposite” như vậy.

 

 
Tin tức khác
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA GEN MÃ HÓA NUCLEAR FACTORYB Ở SẮN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI
Qu Dongyu được bầu làm Tổng Gíam Đốc FAO nhiệm kỳ mới
Vai trò của KNOX-Cytokinin và nguồn gốc của thực vật có mạch (dương xỉ)
Prein Cry2A kháng rầy nâu và rầy lưng trắng hại lúa
Thể hiện gen trong cây lúa dị đa bội thể
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 79
Tổng số lượt truy cập: 905692
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn