Tin quốc tế
Công nghệ chọn tạo mới CRISPR-CAS9 CHO THấY VAI TRÒ CủA SLPHO1;1 TRONG DINH DƯỡNG PHốT PHÁT CủA CÂY CÀ CHUA
(isaaa.org - 21/01/2019):

Trong thực vật có mạch và không mạch,chất đồng đẳng PHOSPHATE1 (PHO1) có chức năng quan trọng trong việc thu hoạchvà vận chuyển phốt phát. Trong cà chua, sáu gen (SlPHO1; 1 - SlPHO1; 6) đồng đẳngvới Arabidopsis'PHO1 (AtPHO1). Do đó, các nhà khoa học từ Học viện Khoa họcTrung Quốc đã sử dụng CRISPR-Cas9 để tiết lộ chức năng của PHO1 trong dinh dưỡngphốt phát của cà chua. Một phân tích cho thấy họ SlPHO1 gồm có ba cụm, trong đóSlPHO1;1 giống với AtPHO1 nhất. Các đột biến xóa SlPHO1; 1 do CRISPR-Cas9 gâyra đã cho thấy các triệu chứng điển hình của tình trạng thiếu phốt phát vô cơ(Pi), chẳng hạn như giảm trọng lượng tươi của cây và tăng trọng lượng tươi củarễ, do đó có tỷ lệ ra rễ lớn hơn. Đột biến cũng thể hiện mức độ cao hơn củaanthocyanin và Pi hòa tan trong rễ và ít hơn trong chồi. Những phát hiện ngụ ýrằng SlPHO1;1 đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển Pi trong cà chua ở giaiđoạn cây con. Đọc bài viết nghiên cứu trong Physiologia Plantarum để biết thêmthông tin.

 

 
Tin tức khác
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA GEN MÃ HÓA NUCLEAR FACTORYB Ở SẮN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI
Qu Dongyu được bầu làm Tổng Gíam Đốc FAO nhiệm kỳ mới
Vai trò của KNOX-Cytokinin và nguồn gốc của thực vật có mạch (dương xỉ)
Prein Cry2A kháng rầy nâu và rầy lưng trắng hại lúa
Thể hiện gen trong cây lúa dị đa bội thể
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 81
Tổng số lượt truy cập: 905654
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn