Tin quốc tế
SbMATE là transporter bảo vệ rễ cao lương chống chịu lại độ độc nhôm
(pnas.org - 05/01/2019):

Aluminum(Al3+) trong đấtacid, chiếm một nửa diện tích đất nông nghiệp toàn cầu, gây hại nghiêm trọngcho rễ cây trồng. Tại châu Phi, nơi mà cây cao lương là cây lương thực chính,20% diện tích đất nông nghiệp là đất acidic, làm giảm năng suất đáng kể. SbMATEliên quan đến tính chống chịu Al của cây cao lương thông qua sự tiết ra citratecủa rễ vào trong đất, trong đất, citrate kết gắn lại và khử độc chất của ion Al3+, nhưng khi SbMATE xuất hiện sẽlàm giảm sự thể hiện di truyền của một số nền tảng di truyền nào đó. Hiện tượngnày làm cho hoạt động của  một phân tử “repeat” ở hai đầu của mộttransposon tại promoter của gen SbMATE tươngtác với protein WRKY và protein “zinc finger-DHHC”. Những protein ấy kết gắnvới promoter của gen SbMATE, rồi điều tiết sự thể hiện khi có phản ứng củaAl3+. Người ta cóthể chọn lọc những alen siêu việt đối với những phân tử TF này (transcriptionfactors) để tối đa hóa sự thể hiện củ gen SbMATE. Hoạt độngmang tính chất liên hoàn của alen chuyên biệt SbMATE xảy ravà chịu ảnh hưởng của các yếu tố từ gen SbMATE. Người tathực hiện phương pháp bản đồ QTL  (bản đồ liên kết) và phương pháp bản đồphối hợp (genome-wide association mapping) để tìm hiểu sự phiên mã của gen SbMATE đượcđiều khiển theo hình thức có thuật ngữ chuyên môn là “bipartite fashion”, có cảhai tính chất cis và trans. Hoạt độngliên hòan của promoter theo tính chất “multiallelic” (đa alen) như vậy, thôngqua phân tích ChIP cho thấy rằng: ảnh hưởng phân tử liên hoàn của sự thể hiệngen SbMATE từprotein WRKY và protein “zinc finger-DHHC” (TFs) kết gắn với “trans-activate” xảyra tại promoter của gen SbMATE. Kết quả phân tích “haplotype” cho thấyquần thể RILs của cây cao lương có ảnh hưởng của TFs trong thể hiện gen SbMATE và tínhchống chịu Al. Biến thiên của sự thể hiện gen SbMATE cho rakết quả thay đổi những chuỗi trình tự có tính chất “repeated cis” gần vớimột nguyên tố chuyển vị (a miniature inverted repeat transposable element) đoạnphân tử chèn vào vùng promoter của gen SbMATE , màgen này được ghi nhận khi có phản ứng với Al3+ của những TFs. Theo mô phỏng này, giống caolương chống chịu Al làm tăng phân tử TF, do đó, sự thể hiện của SbMATE tráilại sẽ làm thấp hơn bản chất di truyền sự nhạy cảm với Al, làm giảm số phân tửTF và làm ít với các “binding sites”. Người ta chứng minh rằng sự điều hóa mangtính chất “dominant cis” của một gen có tầm quan trọng về nông học cóthể được thao tác để làm rõ ràng hơn công tắc bật mở mang tính chất“intermolecular”. Tương tác cis/trans cho phép cây nhạy cảm và phản ứng tích cựcvới thay đổi bất lợi của môi trường bên ngoài, ví dụ như độ tính của Al3+ , người ta có thể sử dụngnguyên tắc này để làm tăng năng suất và đáp ứng yếu cầu an ninh lương thực trênđất nông nghiệp có tính acid như vậy. Xem https://www.pnas.org/content/116/1/313

 

pnas.org

 

 
Tin tức khác
Xác định hoạt tính ức chế bệnh ung thư và HIV từ cây xạ đen
Cá hồi biến đổi gene được thương mại hóa ở Mỹ
Áp dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR Cas-9 trên loài bò sát
Nghiên cứu đa dạng của cây trồng trồng kế cận vùng canh tác giống bông chuyển gen BT trên cơ sở quần thể côn trùng
Công nghệ CRISPR được thương mại hóa nhanh chóng
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 82
Tổng số lượt truy cập: 854978
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn