Tin trong nước
Gen của thầu dầu (Castor Bean) cải biên gen điều khiển hàm lượng dầu của cây Camelina NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY DÂY THÌA CANH (GYMNEMA SYLVESTRE (CRETZ.) R. BR. EX SHULT) BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ
(tapchikhoahocnongnghiep.vn - 02/01/2019):

Dây thìa canh (Gymnema sylvestre(Cretz.) R. Br. ex Shult) là một trong những cây thuốc quý được sử dụng điều trịbệnh tiểu đường. Trong nghiên cứu này một quy trình nhân giống cây dây thìacanh từ nguồn giống cây trội 2 tuổi bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào đã đượcthiết lập. Chồi ngọn của cây dây thìa canh được thu thập, khử trùng bằng cồn70o trong 1 phút, sau đó bằng HgCl2 (0,1%) trong 10 phút. Tỷ lệ mẫu cấy vôtrùng phát sinh chồi đạt 43,2%. Môi trường thích hợp cho tái sinh chồi là MS +sucroza (30 g/l) + than hoạt tính (0,3 g/l). Chồi tái sinh được chuyển sang môitrường nhân nhanh chồi MS + BA (1,5 mg/l) + kinetin (0,2 mg/l) + α-NAA (0,2mg/l) + sucroza (30 g/l) + than hoạt tính (0,3 g/l). Hệ số nhân chồi đạt 4,6 lầnsau 4 tuần nuôi cấy. Để tạo rễ, chồi tái sinh được nuôi cấy trong môi trường tạorễ MS/2 + IBA (1 mg/l) + sucroza (15 g/l) + than hoạt tính (0,3 g/l). Tỷ lệ chồitái sinh ra rễ đạt 68,3% sau 4 tuần nuôi cấy. Tất cả các mẫu nuôi cấy được duytrì trong phòng nuôi ở nhiệt độ 26o C, cường độ ánh sáng 2000 lux, chu kỳ 16 hsáng: 8 h tối. Cây hoàn chỉnh được giâm trong cát sau đó cấy chuyển trồng trongbầu đất chứa tỷ lệ cát và đất mùn (1:1) ở nhà kính. Tỷ lệ cây sống đạt 80,5%sau 4 tuần.

 

 
Tin tức khác
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI VÀ TẠO CÂY HOÀN CHỈNH TỪ PHÔI VÔ TÍNH TRONG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY SÂM LAI CHÂU (Panax vietnamensis var. fuscidiscus)
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN Lactobacillussp. ĐẾN SỰ TĂNG CƯỜNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CYTOKIN Ở GÀ
Cartilatist: Bước đột phá của ngành tế bào gốc Việt Nam
Phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ chuột nhắt trắng (Swiss)
Việt Nam - Xác định gen trong cây chè mã hóa các enzyme cần thiết cho sự sống
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 136
Tổng số lượt truy cập: 783881
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn