CNSH Nông nghiệp
Phân tích transcriptome và xác định chức năng của gen xa13 và Pi-ta của lúa hoang Oryza granulata
(ncbi.nlm.nih.gov - 02/01/2019):

Oryza granulata Nees & Arn. ex Watt, làloài đa niên thuộc genome GG, bảo tồn được nhiều gen quý hiếm phục vụ cho cảitiến giống lúa trồng (Oryza sativa L.). Hiện nay, không có nguồn vậtliệu di truyền nào sẵn sàng cho nghiên cứu. Nhóm tác giả bài viết này đã ghinhận 91.562 phân tử transcripts có chất lượng tốt de novo. Bên cạnhđó, người ta tiến hành phân tích “comparative transcriptome” với kết quả nhưsau: 1.311 cặp đồng dạng của từng bản sao  (single-copy orthologous pairs)sẵn sàng được chia sẻ bởi Zoll. & Moritzi Baill. Điều ấy có thể thay đổiđược sự tiến hóa mang tính chất thích nghi. Các tác giả công trình nghiên cứunày đã có kết quả phân tích các gen nói trên bao gồm mối quan hệ giữa pathogenvà gen kháng của cây chủ trên cơ sở phân tử về tính kháng bệnh, và xác định đượccác phân tử cDNAs có chiều dài đầy đủ và những gen đồng dạng của chúng(orthologs). Sự thể hiện mạnh mẽ của chúng trong giống lúa Nipponbare và chứcnăng của chúng được định tính trên cơ sở tính kháng bệnh của giống Nipponbarechuyển gen đối với tính kháng bệnh đạo ôn khẳng định sự hiện diện của những genkháng. Một phân tử transcript của gen kháng bệnh đạo ôn mã hóa 1024 amino acidpolypeptide với domain thioedoxin có đầu C. Nghiên cứu này cho chúng ta mộtnguồn vật liệu vô cùng quan trọng để nghiên cứu chức năng của gen và sự tiếnhóa của gen trong chi Oryza

 

 
Tin tức khác
GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG
Giải trình tự giống dưa hấu “Charleston Gray”
Sự chèn vào transposon liên quan đến tính kháng BT trong bông vải của sâu đục quả bông
Sử dụng CRISPR-CPF1 để chỉnh sửa hệ gen của cây bông vải
Làm mất đoạn thành công “retrotransposon” trong hệ gen cây lúa nhờ CRISPR-Cas9
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 29
Tổng số lượt truy cập: 854918
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn