CNSH Nông nghiệp
OsDIRP1, một ligase RING E3 giả định, có chức năng đối nghịch với phản ứng khi có khô hạn và lạnh như một yếu tố vừa “negative” với khô hạn và “positve” với lạnh của cây lúa (Oryza sativa L.)
(ncbi.nlm.nih.gov - 02/01/2019):

Cây trồng bậc cao là những loài sinh vật “sessile” (đứng yên),chúng không thể di động tới vị trí thuận lợi hơn; do đó, chúng đã và đang pháttriển khả năng sống sót dưới những điều kiện bất lợi như vậy. “Ubiquitination”là một cải biên protein hậu giải mã rất cần thiết cho sự sống; và tham gia tíchcực vào các phản ứng khi co stress phi sinh học xảy ra của thực vật bậc cao.Theo kết quả nghiên cứu này, protein OsDIRP1 (Oryza sativa Drought-InducedRING Protein 1) đã được định tính và phân lập thành công, đây là một ubiquitinligase giả định có ở nhân tế bào, tên là RING E3, có trong cây lúa (Oryza sativa L.). Sựthể hiện gen OsDIRP1 bịkích thích bởi khô hạn, mặn cao, và xử lý abscisic acid (ABA), nhưng không bịkích thích bởi nhiệt độ lạnh (stress ở 4°C). Điều này cho thấy: gen OsDIRP1 đượcđiều tiết rất khác biệt bởi những stress phi sinh học khác nhau. Muốn nghiêncứu vai trò của những phản ứng stress phi sinh học như vậy, người ta phảicăn cứ vào sự thể hiện mạnh mẽ gen OsDIRP1 trongcây lúa transgenic (Ubi:OsDIRP1-sGFP).Người ta còn phải kết hợp việc theo dõi đánh giá kiểu hình. Dòng lúa T4 Ubi:OsDIRP1-sGFP chothấy có sự suy giảm tính chống chịu khô hạn và mặn khi so sánh với dòng lúanguyên thủy (WT). Hơn thế nữa, dòng con Ubi:OsDIRP1-sGFP ítnhạy cảm hơn đối với ABA so với dòng WT trong cả hai thời kỳ: nẩy mầm và hậunẩy mầm. Trái lại, dòng Ubi:OsDIRP1-sGFP biểu hiện đáng kể tính chốngchịu lạnh ở nghiệm thức 4°C. Như vậy, OsDIRP1 hoạt động như một “negativeregulator” khi bị stress khô hạn và mặn, trong khi đó, nó là một “positivefactor” đối với stress lạnhtrong cây lúa.

 

 
Tin tức khác
GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG
Giải trình tự giống dưa hấu “Charleston Gray”
Sự chèn vào transposon liên quan đến tính kháng BT trong bông vải của sâu đục quả bông
Sử dụng CRISPR-CPF1 để chỉnh sửa hệ gen của cây bông vải
Làm mất đoạn thành công “retrotransposon” trong hệ gen cây lúa nhờ CRISPR-Cas9
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 90
Tổng số lượt truy cập: 855003
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn