CNSH Nông nghiệp
Yếu tố phiên mã mới WRKY, gen MuWRKY3 (Macrotyloma uniflorum Lam. Verdc.) làm tăng tính chống chịu stress khô hạn của cây đậu phọng biến đổi gen (Arachis hypogaea L.)
(ncbi.nlm.nih.gov - 02/01/2019):

Stress o khô hạn có ảnh hưởng bất lợi cho tăng trưởng, hấp thunước, quang tổng hợp và năng suất của cây đậu phọng. Yếu tố phiên mã WRKY (TFs)là những protein TFs hết sức chuyên biệt; nó điều hòa nhiều gen phản ứng vớistress định vị dưới nguồn (down-stream stress-responsive genes). Nó có vai tròrất cần thiết giúp cây phản ứng lại với stress sinh học và phi sinh học. Ngườita tìm thấy gen WRKY3 điềutiết theo kiểu UP rất mạnh mẽ khi có stress do khô hạn xảy ra. Họ tiến hànhphân lập một gen mới WRKY3TF từ cây “horsegram” – tên khoa học là Macrotyloma uniflorum Lam.Verdc., cây phản ứng với khô hạn khá tích cực. Những nghiên cứu về domain củaprotein này cho thấy protein được mã hóa bởi gen nói trên có những vùng mà tínhbảo thủ của chúng rất cao, đặc biệt là hai domains WRKY và hai motif “C2H2zinc-finger”. Những nghiên cứu về vị trí dung hợp protein của cây transient MuWRKY3-YFP chothấy rằng: chúng điọnh vị ở trong nhân. Sự thể hiện mạnh mẽ gen MuWRKY3 TFtrong cây đậu phọng (Arachishypogaea L.) cho thấy tính chống chịu kho6 hạn gia tăng đángkể so với cây nguyên thủy (WT: wild-type).  Cây đậu phọng chuyển gen MuWRKY3 biểuhiện triệu chứng héo khô lá ít hơn và xảy ra chậm hơn cây đậu phọng WTsau 10 ngày xử lý khô hạn. Cây đậu phọng transgenic thể hiện gen MuWRKY3 chothấy tích tụ ít hơn malondialdehyde, hydrogen peroxide (H2O2), và superoxideanion (O2∙-), đồng thời đi kèm theo nhiều“free proline” hơn, nhiều đường tổng số hòa tan hơn, và hoạt tính của nhữngenzymes có tính chất “antioxidant” cũng mạnh mẽ hơn cây đậu phọng WT trong điềukiện bị stress khô hạn. Hơn nữa, một series các gen có liên quan đến LEA, HSP, MIPS, APX, SOD,và CAT đượcghi nhận điều tiết theo kiểu “up” trong cây đậu phọng transgenic. Nghiên cứunày đã chứng minh rằng MuWRKY3 TF định vị trong nhân, điều tiết sự thểhiện của các gen có liên quan đến phản ứng với stress và hoạt động của “ROSscavenging enzymes”; mà những enzymes này giúp cải tiến tính chống chịu khô hạncủa cây đậu phọng. Các tác giả đã kết luận rằng MuWRKY3 có thểđược xem như một gen ứng cử viên giả định phục vụ cho nội dung cải tiến giốngcao sản chống chịu với stress. 

 

 
Tin tức khác
GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG
Giải trình tự giống dưa hấu “Charleston Gray”
Sự chèn vào transposon liên quan đến tính kháng BT trong bông vải của sâu đục quả bông
Sử dụng CRISPR-CPF1 để chỉnh sửa hệ gen của cây bông vải
Làm mất đoạn thành công “retrotransposon” trong hệ gen cây lúa nhờ CRISPR-Cas9
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 92
Tổng số lượt truy cập: 855005
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn