CNSH Nông nghiệp
Chỉnh sửa hệ gen trong cải tiến giống cây trồng - Ứng dụng nhân dòng vô tính cây khoai tây (Solanum tuberosum L.)
(ncbi.nlm.nih.gov - 02/01/2019):

Chỉnhsửa hệ gen đã và đang là ngành sinh học mang tính chất cách mạng. Bộ NôngNghiệp Mỹ đã tiến hành soạn thảo các văn kiện pháp luật để phát triển giống câytrồng có “transgene-free” thông qua công nghệ “genome-editing” nhằm mở ra conđường mới để cải tiến giống cây trồng, đặc biệt loài cây có thể nhân giống vôtính dị hợp tử, đa bội thể; ví dụ như cây khoai tây Solanum tuberosum GroupTuberosum L. Đây là cơ hội vô cùng to lớn để cải tiến các tính trạng mong muốn.Đối với khoai tây, các tính trạng như kháng lạnh giá kích thích độ ngọtcủa tinh bột, làm tăng hiệu quả chế biến khoai tây, chống chịu thuốc diệt cỏ,cải tiến phẩm chất tinh bột và cải tiến khả năng tiếp hợp(self-incompatibility) thông qua hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 và hệ thốngTALEN cho các dòng lưỡng bội và tứ bội. Tuy nhiên, tiến trình này tỏ ra bị hạnchế đối với các loài cây trồng như khoai lang, dâu tây, nho, cây có múi,chuối etc., Theo tổng quan này, các tác giả đã tóm lược những phát triển trongcông nghệ chỉnh sửa hệ gen, những cơ chế đã được vận dụng thành công, có khảnăng ứng dụng cho cây trồng; để rồi sau đó họ thảo luận những phát triển gầnđây nhất trong hành lang pháp lý đối với cây trồng chỉnh sửa gen như vậy tạiHoa Kỳ và tại Châu Âu. Sau đó, họ cho chúng ta những hiểu biết về các tháchthức của công nghệ “genome-editing” khi nhân giống vô tính cây trồng đa bộithể, hiện trạng cải tiến giống cây trồng với những triển vọng của tương lainhất là cây khoai tây, cây trồng đáp ứng cho mục tiêu an ninh lương thực toàncầu.

 

 
Tin tức khác
Những đột biến CRISPR-Cas9 của một gen cây lúa làm thay đổi sinh tổng hợp tinh bột của nội nhũ
Chỉnh sửa hệ gen không có “transgene” trong cà chua và khoai tây bằng CRISPR-CAS9 với base là cytidine đóng vai trò “editor”
Các gen hoang dã giúp cây trồng kháng bệnh tốt hơn
Sử dụng CRISPR-Cas9 để xác định đích chuẩn và tác động chỉnh sửa gen FAD2–2 Microsomal Omega-6 Desaturase trong cây đậu nành.
Chuyển nạp gen đầu tiên trên cây lúa mì einkorn
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 169
Tổng số lượt truy cập: 783945
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn