Tin trong nước
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN VÀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA Escherichia coli SINH β-LACTAM PHỔ RỘNG TRÊN HEO KHỎE VÀ NGƯỜI CHĂN NUÔI HEO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH TRÀ VINH
(tapchikhoahocnongnghiep.vn - 03/12/2018):

Đềtài được thực hiện nhằm xác định sự hiện diện của E. coli (Escherichia coli)sinh β-lactam phổ rộng (E. coli sinh ESBL- extended spectrum betalactamase)trên heo khỏe và người nuôi heo ở tỉnh Trà Vinh. Số mẫu khảo sát gồm 60 mẫuphân heo khỏe và 12 mẫu phân người nuôi heo từ 12 hộ chăn nuôi ở tỉnh Trà Vinh.Phương pháp đĩa kết hợp được sử dụng để xác định sự hiện diện của E. coli sinhESBL theo tiêu chuẩn CLSI (2017). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 47/60 (78,33%)mẫu dương tính với E. coli sinh ESBL trên heo khỏe và 06/12 (50%) mẫu dươngtính với E. coli sinh ESBL trên người chăn nuôi heo. Hai trăm hai mươi (220)chủng E. coli sinh ESBL, gồm 193 chủng E. coli sinh ESBL phân lập trên heo khỏevà 27 chủng E. coli sinh ESBL phân lập trên người chăn nuôi heo được chọn đểkiểm tra tính nhạy cảm đối với 11 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tántrên thạch. Kết quả cho thấy các chủng của E. coli sinh ESBL trên heo khỏe đềkháng rất cao với ampicillin 100%, amoxycillin 100%, penicillin 99,48% thuộcnhóm kháng sinh β-lactam, trimethoprim+sulfamethoxazol 80% và florfenicol73,18% và nhạy cảm cao với doxycycline 81,82%, amoxycillin + clavulanic axit78,60% và enrofloxacin 74,09%. Các chủng E. coli sinh ESBL trên người chăn nuôiheo đề kháng rất cao với amoxicillin 100%, penicillin 100%, ampicillin 96,30%,trimethoprim+sulfamethoxazol 96,30% và nhạy cảm cao với amoxycillin+clavulanicaxit 84,62%, doxycycline 70,37%.

 

 

 
Tin tức khác
Tuyển chọn giống lúa (Oryza sativa L.) chịu mặn sodic cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy in vitro tới khả năng kháng nấm Neoscytalidium dimidiatum của chủng Bacillus velezensis YMĐ1
Nghiên cứu đa dạng di truyền của đoạn gen matK ở một số nguồn gen nhãn Việt Nam
Tìm thấy vi khuẩn kháng colistin tại nông thôn Việt Nam
Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 77
Tổng số lượt truy cập: 810683
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn