Tin trong nước
Tìm hiểu đa dạng di truyền Cá Lăng chấm (Hemibagrus Guttatus Lacepede, 1803) bằng chỉ thị phân tử microsatellite
(Tạp chí Công nghệ Sinh học - 26/11/2018):

Nghiêncứu do nhóm tác giả: Bùi Hà My, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hứu Đức và Trần Thị ThúyHà - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thựchiện

Cá Lăng chấm (HemibagrusGuttatus Lacepede,1803) là loài cá hoang dã có giá trị kinh tế cao ở miền Bắc Việt Nam. Trên thếgiới, cá Lăng chấm phân bố tập trung ở Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam vàCampuchia (Mai Đình Yên, 1978). Ở Việt Nam, cá Lăng chấm được tìm thấy chủ yếuở các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc như hệ thống sông Hồng, sông Đà, sông Thao,sông Chảy … Tuy nhiên, do sự khai thác quá mức của con người, hiện nay cá Lăngchấm đang nằm trong Sách đỏ Việt Nam ở mức nguy cấp bậc V.

Trước tình trạng đó, nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Lăngchấm được tiến hành nhằm bảo vệ đa dạng nguồn gen, đồng thời phục vụ sản xuất.Vấn đề đảm bảo chất lượng di truyền cá giống được đặt ra cho các nhà quản lýcũng như người nuôi. Xét về mặt di truyền, sự giao phối cận huyết là nguyênnhân gây ra một số tác động tiêu cực như tăng tỉ lệ đồng hợp tử dẫn đến tăng cơhội biểu hiện gen lặn gây chết, suy thoái cận huyết và giảm biến dị di truyền(Falconer, 1989). Tất cả những biểu hiện trên đều dẫn đến sự sụt giảm chấtlượng giống. Vì vậy, việc tiến hành đánh giá đa dạng di truyền cho cá Lăng chấmcung cấp nguồn thông tin hữu hiệu về mặt di truyền cho công tác chọn giống có ýnghĩa vô cùng quan trọng.

Trong nghiên cứu này của BùiHà My, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hứu Đức và Trần Thị Thúy Hà, ba chỉ thị microsatellite được sử dụng để tìm hiểuđặc điểm di truyền của 4 quần đàn cá Lăng chấm (3 quần đàn tự nhiên tại TuyênQuang, Phú Thọ, Hà Giang và 1 quần đàn cá bố mẹ nuôi giữ tại Hải Dương). Cácchỉ thị này có mã số truy cập lần lượt là KJ873116, KJ873117 và NC023976. Ba vịtrí microsatellite đều thể hiện tính đa hình cao, với tổng số 16 allele trên cả3 locus, lần lượt là 5, 5 và 6 allele tương ứng với vị trí locus HM7, HM8 vàSS1. Quần đàn cá Lăng chấm thu ở Hà Giang có tổng số allele cao hơn so với baquần đàn thu ở Tuyên Quang, Phú Thọ và Hải Dương. Số allele quan sát (Na =3,83 ± 0,24) lớn hơn số allele hiệu quả (Ne = 2,14 ± 0,13) trêntất cả các vị trí phân tích và tại mỗi locus đều xuất hiện những allele với tầnsố rất thấp (<0,1). Mức dị hợp tử quan sát (Ho = 0,51 ± 0,25– 0,71 ± 0,17) cho giá trị lớn hơn mức dị hợp tử kì vọng (H=0,38 ± 0,06 -0,63 ± 0,03). Chỉ số cận huyết (FIS) ở mức thấp trên cảba locus và sự khai thác di truyền giữa các 4 quần đàn cá Lăng chấm là không rõrệt với hệ số sai khác di truyền FST ở mức nhỏ hơn0,05. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin khoa học cho các chương trìnhlai tạo và bảo tồn đa dạng nguồn gen cá Lăng chấm trong tương lai.

 

 
Tin tức khác
Tuyển chọn giống lúa (Oryza sativa L.) chịu mặn sodic cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy in vitro tới khả năng kháng nấm Neoscytalidium dimidiatum của chủng Bacillus velezensis YMĐ1
Nghiên cứu đa dạng di truyền của đoạn gen matK ở một số nguồn gen nhãn Việt Nam
Tìm thấy vi khuẩn kháng colistin tại nông thôn Việt Nam
Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 59
Tổng số lượt truy cập: 810660
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn