Tin quốc tế
Vi nhân giống cây Ruscus (Ruscus Aculeatus L.)
(Tạp chí Công nghệ sinh học - 26/11/2018):

Nghiêncứu được thực hiện bởi nhóm tác giả Đinh Văn Khiên, Hoàng Văn Cương, Nguyễn ThịThanh Hằng, Phan Xuân Nguyên và Nguyễn Thị Phượng Hoàng - Viện Nghiên cứu Khoahọc Tây Nguyên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ruscus(Ruscus Aculeatus L.) là cây thường xanh, nhỏ, được sử dụng như câycảnh hoặc làm thuốc. Ruscus được sử dụng làm cây trang trí vì các cành câyRuscus có thể giữ trong một thời gian dài mà không bị héo. Hiện nay, số lượngloài cây này đang suy giảm đáng kể do thiếu sự sản xuất hạt cũng như việc khaithác cho mục đích y học và cắt cành trang trí. Vi nhân giống mở ra các hướngmới về bảo tồn ex situ cũng như tạo ra nguồn vật liệu trongsản xuất thương mại loại cây này.

Trongnghiên cứu này, ảnh hưởng của BA, NAA và nước dừa lên quá trình nhân nhanh chồicũng như IBA lên quá trình ra rễ, các loại giá thể khác nhau lên sự thích nghivà sinh trưởng của cây con ở điều kiện vườn ươm đã được thực hiện.

Kếtquả thu được cho thấy môi trường ½MS có bổ sung 4 mg/l BA, 0,5 mg/l NAA, 15%(v/v) nước dừa, 30 g/l sucrose, pH 5,8 là thích hợp cho quá trình nhân nhanhchồi cây Ruscus in vitro (20,2 chồi, chiều cao chồi đạt 6,0cm). Trong khi đó, môi trường ½MS có bổ sung 1,5 mg/l IBA, 30 g/l sucrose, pH5,8 phù hợp cho quá trình ra rễ in vitro của cây Ruscus (tỷ lệra rễ 100%, 16,66 rễ, chiều dài rễ đạt 1,9 cm). Giá thể xơ dừa cũng phù hợp chosự thích nghi và sinh trưởng của cây Ruscus sau 2 tháng trồng ở vườn ươm (tỷ lệsống sót đạt 85%, 8,7 rễ và chiều cao cây đạt 7,6 cm). Nghiên cứu đã hoàn thiệnquy trình nhân giống cây Ruscus phục vụ cho sản xuất thương mại.  

 
Tin tức khác
Phương pháp mới hiệu quả hơn để giảm sử dụng nước và cải thiện sự phát triển của cây trồng
Hội nghị quốc tế về công nghệ sinh học và sự phát triển của CRISPS
Ủy Ban Châu Âu cần hành lang pháp lý cho cách tân giống cây trồng mới
Những gen của thực vật định hình thế giới tương lai
Hội nghị Quang Tổng Hợp 2019
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 53
Tổng số lượt truy cập: 829367
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn