CNSH Nông nghiệp
CAS12A & CPF1 tăng cường chỉnh sửa hệ gen cây lúa
(Isaaa.org - 05/11/2018):

Hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR rất cần một enzyme ghi nhận được đích đếntại vị trí hết sức đặc biệt được gọi là PAM và hoạt động như một cây kéo để cắttrình tự DNA mong muốn. Cas9 có tần suất sử dụng cao nhất – là enzyme đặcbiệt trong hệ thống này - nó xác định PAM giàu guanine và cắt DNA kiểu đầu bằng(bluntly), cho phép cơ chế sửa lỗi trong tự nhiên của tế bào diễn ra để đưa vàomột cải biên nào đó tại trình tự DNA đích. Enzyme Cas12a hoặc Cpf1 đã được khámphá và đã chứng minh hoàn hảo hơn Cas9, vì nó xác định được PAM giàu thymine,cắt và tạo ra những đầu cắt dạng so le (sticky ends), có khả năng áp dụng chođ1ch dến của nhiều gen  (multiple gene targeting). Pengcheng Wei và ctv.thuộc Anhui Academy of Agricultural Sciences, Trung Quốc đã áp dụng hệ thốngCpf1 trong hệ gen cây lúa. Họ đã ứng dụng hệ thống CRISPR-Cpf1 để tìm đích đếncủa gen OsPDS và OsGS3 trongcây lúa. Có khoảng 78 và 92 %  hiệu quả đột biến của hai gen này, theo thứtự. Họ cải biên và áp dụng promoter khác để tăng cường hệ thống này hiệu quảhơn. Hiệu quả đột biến có chủ đích cải thiện rất hiệu quả trong hệ gen cây lúa.Xem Plant Biotechnology Journal.

 


 

 
Tin tức khác
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Chỉnh sửa gen bằng CRISPR-CAS9 để cải biên hình thái học của giống lúa mì
Sự suy giảm tính chất thích nghi với khí hậu của giống lúa mì châu Âu
Phân tích transcriptome và xác định chức năng của gen xa13 và Pi-ta của lúa hoang Oryza granulata
Chỉnh sửa hệ gen trong cải tiến giống cây trồng - Ứng dụng nhân dòng vô tính cây khoai tây (Solanum tuberosum L.)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 101
Tổng số lượt truy cập: 709814
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn