CNSH Nông nghiệp
Nghiên cứu Cry1Ac and Cry1F proteins trên đậu nành biến đổi gen
(ncbi.nlm.nih.gov - 30/10/2018):

Marques và ctv. 2018  đã nghiên cứu trên đồng ruộng để xemxét khả năng của những ảnh hưởng bất lợi trên đậu nành Bt và nhữngcôn trùng không chủ đích thuộc nhóm chân đốt (arthropods) nhằm quản lý rủi rotốt hơn. Thí nghiệm trên đồng ruộng kéo dài 3 năm tại Brazil để đánh giá khảnăng của ảnh hưởng bất lợi trên giống đậu nành biến đổi gen kháng sâu là cây sựkiện DAS-81419-2 sản sinh ra protein Cry1Ac và Cry1F. Các nhà khoa học đã xemxét sự đa dạng và mức độ phong phú củaquần thể côn trùng không chủ đích thuộcnhóm chân đốt (non-target arthropods) (NTAs) trên giống đậu nành Bt so sánh vớiđối chứng giống đậu nành nguyên thủy của nó (non-Bt near isoline), với nghiệm thức có phun thuốcsâu và nghiệm thức không phun thuốc sâu, trên 3 vùng trồng đậu nành của Brazil.Mức độ phong phú của con chân đốt được điều tra bằng bẫy Moericke (yellow pan)và bẫy “pitfal”. Mức độ phong phú tổng số (N), mức độ giàu (S), Shannon-Wiener(H’), Simpson’s (D) và giá trị Pielou’s evenness (J) đối với nhóm côn trùngchân đốt không chủ đích đã được tính toán, cho từng nghiệm thức, và từng thờikỳ lấy mẫu (các thời gaian tăng trưởng của đậu nành). Phân tích “faunistic” (hệđộng vật) được sử dụng để chọn ra loài NTAs đại diện lớn nhất, mô tả cấu trúccông đồng của loài NTA liên quan đến sinh thái canh tác đậu nành, và trắcnghiệm các ảnh hưởng do ảnh hưởng của nghiệm thức phun thuốc thông qua phươngpháp PRC (Principal Response Curve). Qua nhiều năm, nhiều địa điểm, có tất cả254.054 cá thể thuộc 190 taxa được thu thập bằng bẫy Moericke, trong khi đó, có29.813 cá thể thuộc 100 taxađược thu thập bằng bẫy pitfall. Thông qua nhiềuđiểm và thời gian thu thập mẫu, mức độ phong phú và mức độ đa dạng của loàiNTAs tiêu biểu không chịu ảnh hưởng nào đáng kể bởi giống đậu nành Bt so với đậunành non-Bt, không phunthuốc. Tương tự, phân tích cộng đồng dân cư, có số lần nhắc lại theo ANOVA, chothấy rằng không phải đậu nành Bt cũngkhông phải phun thuốc làm thay đổi kiến trúc của cộng đồng loài NTA theo thínghiệm này. Như vậy giống đậu nành transgenic, dòng cây sự kiện DAS-81419-2 sảnsinh ra protein Cry1Ac và Cry1F không có ảnh hưởng bất lợi nào cho loài chânđốt không chủ đích NTA sống trong sinh thái canh tác với đậu nành (Marques vàctv. 2018).

 
Tin tức khác
Những loci và gen ứng cử viên kháng bệnh chết cây con do Fusarium graminearum trong hệ gen cây đậu nành
Những đột biến CRISPR-Cas9 của một gen cây lúa làm thay đổi sinh tổng hợp tinh bột của nội nhũ
Chỉnh sửa hệ gen không có “transgene” trong cà chua và khoai tây bằng CRISPR-CAS9 với base là cytidine đóng vai trò “editor”
Các gen hoang dã giúp cây trồng kháng bệnh tốt hơn
Sử dụng CRISPR-Cas9 để xác định đích chuẩn và tác động chỉnh sửa gen FAD2–2 Microsomal Omega-6 Desaturase trong cây đậu nành.
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 66
Tổng số lượt truy cập: 788611
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn