Tin trong nước
TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH VÀ VÙNG RỄ LÚA MÙA NỔI CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP INDOL-3- AXETIC AXIT
(tapchikhoahocnongnghiep.vn - 09/10/2018):

Việc bảo tồn vùng lúamùa nổi ở An Giang gắn liền với việc duy trì cộng đồng vi sinh vật và sự đadạng các loài vi sinh vật ở vùng này là rất cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứulà tuyển chọn những dòng vi khuẩn nội sinh và vùng rễ lúa mùa nổi có khả năng cungcấp Indol-3-Axetic axit (IAA) tốt nhất. Từ kết quả phân lập 134 dòng vi khuẩn ởcác môi trường khác nhau, trên mỗi loại môi trường đã chọn 15 dòng vi khuẩn cókhả năng cố định đạm, hòa tan lân tốt nhất nhằm xác định khả năng cung cấp IAA.Các dòng vi khuẩn được nuôi trong từng loại môi trường có bổ sung 100 µgL-1Ltryptophan như tiền chất ở điều kiện chua pH = 4,0. Kết quả cho thấy hầuhết các dòng vi khuẩn nội sinh và vùng rễ lúa mùa nổi đều có khả năng cung cấpIAA trong 8 ngày ủ. Trong đó, bốn dòng vi khuẩn có khả năng cung cấp IAA caonhất là LG07, NF13, BU14 và NB03 với hàm lượng IAA tiết ra lần lượt là 0,96-27,35, 1,22 - 13,79, 0,60 -20,61 và 1,23 -13,91 mg L-1. Kết quả định danh bốndòng vi khuẩn đã tuyển chọn bằng giải trình tự gien 16SrARN và so sánh với ngânhàng gien, các dòng vi khuẩn thuộc nhóm Pseudomonas spp với mức tương đồng 94%– 97%.

 

 
Tin tức khác
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN NUÔI CẤY TẠO CÂY VÀ CỦ IN VITRO CỦA GIỐNG KHOAI TÂY FAVORITE
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC MẪU TÙNG LA HÁN BẢN ĐỊA TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, QUẢNG NINH BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ RAPD
Xét nghiệm lúa biến đổi gen BT với những nghiệm thức phân N khác nhau
Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn thiên nhiên Việt Nam: Tiềm năng và ứng dụng
NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ, VÀNG LÁ CAM THUỘC HỌ PYTHIACEAE TẠI QUẢNG NINH, VIỆT NAM
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 49
Tổng số lượt truy cập: 829356
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn