CNSH Nông nghiệp
“Gene Gun” cho phép sự thể hiện “transient” của lúa mì trong hệ thống CRISPR-Cas9
(Isaaa.org - 08/10/2018):

Lúa mì không thích hợp với nuôi cấy mô, làm ngăn cản sự cải tiếnvề di truyền thông qua cây chuyển nạp. Do đó, nó không để cải tiến được thôngqua kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen, mà kỹ thuật này yêu cầu phải chuyển nạp và táisinh được mô nuôi cấy. Muốn giải quyết vần đề này, các nhà nghiên cứu RyozoImai và ctv. thuộc National Agriculture and Food Research Organization. NhậtBản, đã tiến hành sử dụng phương pháp “gene gun” để thể hiện ở mức độ“transient” thông qua hệ thống CRISPR-Cas9 vectortrong cây lúa mì. Họ nhắm đích đến là sinh mô đỉnh chồi thân của phôi lúa mìtrưởng thành để thự hiện “gene gun transformation”. Thanh lọc bằng kỹ thuật PCRđể xác định khi hạt lúa đã được chuyển nạp hoàn toàn. Hạt nẩy mầm được phântích, như vậy người ta đã thành công trong nội dung chuyển nạp với 5% hạt. Mặcdù hiệu qua còn thấp, nhưng phương pháp này có những thuận lợi như sau: (1) thínghiệm có thể được tiến hành thông qua phôi đã trưởng thành; (2) không cần sànglọc bằng kháng sinh; và (3) RNA có thể được du nhập vào bằng phương pháp “genegun”. Xem Scientific Reports.

 

 
Tin tức khác
GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG
Giải trình tự giống dưa hấu “Charleston Gray”
Sự chèn vào transposon liên quan đến tính kháng BT trong bông vải của sâu đục quả bông
Sử dụng CRISPR-CPF1 để chỉnh sửa hệ gen của cây bông vải
Làm mất đoạn thành công “retrotransposon” trong hệ gen cây lúa nhờ CRISPR-Cas9
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 87
Tổng số lượt truy cập: 854999
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn