Tin quốc tế
Sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 để cải tiến năng suất cây lúa
(Isaaa.org - 08/10/2018):

Số chồi thân là tính trạng quan trọng quyết định năng suất lúa,vì nó quyết định số bông được sản sinh ra. Thông qua sự thể hiện mạnh mẽ và nộidung "knock-out”, Zhongming Fang và ctv. thuộc Huazhong AgriculturalUniversity đã tìm thấy gen OsAAP3 điềukhiển số chồi thân / bụi và hình thành chồi non cực mạnh trong cây lúa. Gen OsAAP3 mã hóamột protein transporter, rất quan trọng trong vận chuyển chất dinh dưỡng nhưnitrogen đến các cơ quan khác nhau của cây lúa. Protein OsAAP3 transports Ser,Met, Lys, Leu, His, Gln, Arg, Ala, và Gly từ cơ quan nguồn đến cơ quan sức chứacủa cây lúa. Sự thể hiện mạnh mẽ gen này cho thấy số chồi / bụi giảm đối vớigiống lúa thuộc loài phụ japonica. Trái lại khi “knocking out” OsAAP3 bằng hệthống CRISPR-Cas9 đã làm năng suất tăng vọt và sự hình thành chồi cũng cực kỳmạnh mẽ  trong cây lúa. Nói chung, ức chế sự thể hiện gen OsAAP3 có thểđược áp dụng để tăng năng suất lúa và tăng hiệu quả sử dụng phân N. Xem PlantBiotechnology Journal.

 

 

 
Tin tức khác
Xác định hoạt tính ức chế bệnh ung thư và HIV từ cây xạ đen
Cá hồi biến đổi gene được thương mại hóa ở Mỹ
Áp dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR Cas-9 trên loài bò sát
Nghiên cứu đa dạng của cây trồng trồng kế cận vùng canh tác giống bông chuyển gen BT trên cơ sở quần thể côn trùng
Công nghệ CRISPR được thương mại hóa nhanh chóng
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 37
Tổng số lượt truy cập: 854926
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn