CNSH thủy sản
Phương pháp kiểm tra cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ
( - 19/10/2018):

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT vừa chính thức thông báo việc áp dụng các phương pháp kiểm tra và xử lý các kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo Quyết định số 2636/QĐ- BNN-QLCL ngày 29-6-2016 của Bộ NN&PTNT đối với các lô hàng cá bộ Siluriformes (chủ yếu là cá tra) xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Cụ thể, theo quy định của Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong chương trình của FSIS được thực hiện theo các phương pháp quy định (tại website:http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/science/laboratories-andprocedures/guidebooks-and-methods/guidebooks-and-methods ), trong đó có nêu các giới hạn phát hiện tối thiểu (MLA) của từng phương pháp đối với từng chỉ tiêu kiểm nghiệm.

Nafiqad đề nghị các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng cập nhật các phương pháp của FSIS, đặc biệt lưu ý đến MLA đối với từng chỉ tiêu tương ứng.

Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị lớn hơn giá trị MLA, lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ được coi là không đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị nhỏ hơn giá trị MLA, lô hàng cá bộ Siluriformes vẫn được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ.Nếu kết quả kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes của cùng cơ sở sản xuất tiếp tục bị phát hiện cùng một chỉ tiêu hóa chất kháng sinh cấm nhưng kết quả nhỏ hơn MLA, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là nguồn gốc nguyên liệu chế biến các lô hàng nêu trên để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ mối nguy hóa chất kháng sinh.

Nafiqad cũng nêu rõ, trường hợp xác định nguyên nhân tại cơ sở nuôi, doanh nghiệp cần lập biên bản làm việc giữa doanh nghiệp và các cơ sở nuôi trong quá trình điều tra truy xuất, (biên bản cần có thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ cơ sở nuôi, mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp-nếu có, số điện thoại người đại diện và chữ ký của hai bên) và tổng hợp báo cáo về Nafiqad.

Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, Nafiqad đã phát đi thông báo từ ngày 15-7 đến 15-10, 100% lô hàng cá thuộc họ Siluriformes của các doanh nghiệp Việt Nam phải được kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Các lô hàng cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra và basa, được sản xuất tại các nhà máy có tên trong danh sách được FSIS chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia này mới thuộc diện phải kiểm tra và cũng chỉ những nhà máy được FSIS chấp nhận mới được xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Tần suất kiểm tra là 100% lô hàng với các chỉ tiêu như Salmonella; Malachite Green/Leuco Malachite Green; Enrofloxacine/Ciprofloxacine và Crystal Violet.

Nafiqad nêu rõ, chỉ những lô hàng được kiểm tra và được Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Nafiqad cấp chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành mới đủ điều kiện xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

 
Tin tức khác
Nghiên cứu tạo kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp nhận biết đặc hiệu kháng nguyên nhóm máu
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 76
Tổng số lượt truy cập: 810686
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn