CNSH Nông nghiệp
Khối lượng hạt ảnh hưởng di truyền của mẹ của cây cải dầu canola
(Isaaa.org - 01/10/2018):

Cơ sở biến thiến di truyền của khối lượng hạt trong cây cải dầuhoặc cải canola thể hiện th6ng qua phân tích di truyền, hình thái và tế bào.Biến thiên di truyền này rất quan trọng trong giải thích sự thuần hóa và sử cảitiến giống cải biên, nhưng cơ chế điều tiết của nó cỏn được hiểu rất ít. Mặc dùKL hạt về lý thuết chịu ảnh hưởng bởi mẹ và giao tử, nhưng sự đóng góp chínhxác của mỗi thứ là bao nhiêu vẫn chưa rõ, Hanzhong Wang và ctv. thuộc Oil CropsResearch Institute, CAAS lần đầu tiên đã sử dụng phương pháp phân tích sự thểhiện của RNA để xác định cơ chế đáp ứng của KL hạt. Kết quả cho thấy có tươngquan giữa chiều dài võ quả, thành võ quả, diện tích quang hợp, carbohydrate, vàkhối lượng hạt sau cùng. RNA thể hiện gia tăng số gen có liên quan đến pháttriển hạt, sự phân bào, tích trữ chất dinh dưỡng và proteins của ri bô thể củanhững hạt to. Kết quả cho thấy khối lượng hạt được kiểm soát bởinguồn vật liệudi truyền tế bào chất (ảnh hưởng mẹ), đặc biệt là tính trạng kích thước vỏ quảhạt. Xem  Plant Biotechnology Journal.

 

 
Tin tức khác
GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG
Giải trình tự giống dưa hấu “Charleston Gray”
Sự chèn vào transposon liên quan đến tính kháng BT trong bông vải của sâu đục quả bông
Sử dụng CRISPR-CPF1 để chỉnh sửa hệ gen của cây bông vải
Làm mất đoạn thành công “retrotransposon” trong hệ gen cây lúa nhờ CRISPR-Cas9
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 38
Tổng số lượt truy cập: 854927
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn