CNSH Nông nghiệp
CRISPR-Cas9 được ứng dụng trong việc làm giảm triệu chứng của bệnh virus gây sọc nâu trên cây sắn
(Isaaa.org - 04/09/2018):

Bệnh CBSD (Cassava Brown Streak Disease) do virus gây ra. Virusnày có tên là  Cassava brown streakvirus và Ugandan brown streak virus, làmcho sản lượng sắn tại châu Phi (vùng phía đông và trung Phi) bị thất thoát rấtlớn. Bệnh do sự tương tác giữa virus này - protein của hệ gen virus VPg (viral genome-linked protein) và thể isoforms của cây chủ (câysắn) có tên khoa học là elF4E (eukaryotic translation initiation factor 4E).Các nhà khoa học đứng đầu là Michael Gomez thuộc University of California,Berkeley đã thực hiện nghiên cứu nhằm đóng góp vào nội dung làm giảm tính trầmtrọng của vấn đề này bằng cách xác định đích đến của nCBP-1 (novel cap-bindingproteins) và nCBP-2 thông qua hệ thống chỉnh sửa hệ gen CRISPR-Cas9. Những proteins như vậy có trong elF4Eisoforms của triệu chứng bệnh CBSD. Họ đãquan sát các triệu chứng làm chậm lạivà tiết chế CBSD hảo khí, làm giảm mức độ nghiêm trọng và sự hoại sinh rễ sắn.Đó là một trong những triệu chứng của bệnh siêu vi CBSV khi xâm nhiễm, trong nhữngcây đột biến CRISPR. Hệ thống CRISPR-Cas9 là công cụ hữu hiệu làm tăng tính chốngchịu bệnh virus sọc nâu trên cây sắn. Ảnh hưởng khác đối với elF4E isoformstrên CBSD giúp thiết kế một chiến lược cải tiến giống sắn chống chịu bệnh virussọc nâu tốt hơn. Xem Plant Biotechnology Journal.

 

 
Tin tức khác
Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi
CRISPR-CAS9 SYSTEM USED TO DEVELOP FIRST-EVER PLANTAIN RESISTANT TO BANANA STREAK VIRUS
Chỉnh sửa gen qua hệ thống CRISPR-CAS9 nêu bật vai trò của SUMO protease giúp cây lúa chống chịu mặn
Sự thể hiện mạnh mẽ gen biến đổi trong cây bắp làm tăng cường tính chống chịu hạn và mặn cho cây thuốc lá
Những loci và gen ứng cử viên kháng bệnh chết cây con do Fusarium graminearum trong hệ gen cây đậu nành
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 33
Tổng số lượt truy cập: 810628
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn