CNSH Nông nghiệp
Kiểm soát sự thể hiện gen bằng hệ thống chỉnh sửa hệ gen của loài cây trồng
(Isaaa.org - 04/09/2018):

Sử dụng uORFs (upstream open reading frames) là những trình tựDNA đặc trưng cho trình tự gen chủ yếu, đã được người ta khuyến cáo. Nhữngnghiên cứu trước đây cho thấy khung đọc mã (ORFs) đóng vai trò quan trọng trongviệc điều tiết sự thể hiện gen, đặc biệt là trong việc điều khiển số lượngprotein được sinh tổng hợp từ một gen cụ thể nào đó. Huawei Zhang và đồngnghiệp thuộc State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering,Trung Quốc, sử dụng phương pháp chỉnh sửa hệ gen để điều khiển sự thể hiện củabốn gen trong sự kiện phát triển và sinh tổng hợp chất “antioxidant” trong thựcvật. Họ đã xác định đích đến là uORFs của bốn gen ấy bằng phân tử “single-guideRNA” để sản sinh ra nhiều loại hình đột biến khác nhau. Sau kh chỉnh sửa uORF,họ d0ã quan sát sự biến động của nhiều proteins được mã hóa từ bốn gen đích ấy.Đặc biệt là, họ đã ghi nhận sự chỉnh sửa hệ gen tại uORF của LsGGP2, một gen mã hóa một enzyme then chốt trong sinhtổng hợp vitamin C của cây xà lách, kết quả là làm tăng sự chống chịu stress dooxy hóa gây ra (oxidation stress) và làm tăng hàm lượng ascorbate. Nghiên cứunày nhấn mạnh rằng tính hữu hiệu của chỉnh sửa hệ gen là khả thi trong khám phánhững cơ chế sinh học và cải tiến giống cây trồng. Xem  Nature Biotechnology.

 

 
Tin tức khác
Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi
CRISPR-CAS9 SYSTEM USED TO DEVELOP FIRST-EVER PLANTAIN RESISTANT TO BANANA STREAK VIRUS
Chỉnh sửa gen qua hệ thống CRISPR-CAS9 nêu bật vai trò của SUMO protease giúp cây lúa chống chịu mặn
Sự thể hiện mạnh mẽ gen biến đổi trong cây bắp làm tăng cường tính chống chịu hạn và mặn cho cây thuốc lá
Những loci và gen ứng cử viên kháng bệnh chết cây con do Fusarium graminearum trong hệ gen cây đậu nành
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 34
Tổng số lượt truy cập: 810629
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn